ספר יורם דנציגר יוצא לאור בחודש ספטמבר 2019

את הספר ניתן יהיה לרכוש החל מחודש ספטמבר 2019 מהוצאת נבו