אודות

"המשפט" הוא כתב עת אקדמי לענייני משפט היוצא לאור על ידי בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס של המסלול האקדמי המכללה למינהל. הגיליון הראשון של "המשפט" פורסם בפברואר 1992, זמן קצר לאחר פתיחת בית הספר למשפטים, ומאז הוא רואה אור פעם בשנה.

בכתב העת מתפרסמים מאמרים אקדמיים מאת טובי החוקרות והחוקרים בארץ בכל תחומי המשפט. המאמרים מתקבלים לפרסום לאחר הליך שיפוט אנונימי, כמקובל בכתבי עת מדעיים בארץ ובעולם, ולאחר עבודת עריכה מעמיקה ומדוקדקת.

עורך כתב העת הוא חבר סגל הפקולטה למשפטים ע"ש חיים שטריקס. עורכי המשנה וחברי המערכת הם סטודנטים מצטיינים מהפקולטה למשפטים, והם אמונים על מלאכת עריכת המאמרים והכנתם לדפוס.

מ-1992 ועד 2010 "המשפט" הופיע בשני פורמטים: בחוברות שצורפו פעמיים בשנה לעיתון "הארץ", ואשר מוספרו בספרות, ובכרך שנתי, שממוספר באמצעות אותיות. בדרך כלל הכרך כלל את מאמרי שני הגיליונות שפורסמו במהלך השנה – לעתים מזומנות בגרסה מורחבת ומעודכנת, וכן מאמרים נוספים שלא נכללו בחוברות.

מטרת הפרסום בפורמט כפול הייתה להציע לקהל הרחב, באמצעות צירוף החוברות לעיתון יומי, גרסאות תמציתיות, קריאות ונגישות של מחקרים אקדמיים מעניינים ואקטואליים, אשר בדרך כלל אינם נגישים לציבור הלא-משפטנים. פרסומם החוזר של המחקרים בנוסחם המלא בכרך אפשר לחוקרים לא לוותר על הגרסה המלאה או לעדכן את מאמריהם בפרק הזמן שחלף מאז פרסומם בחוברת.

לפיכך, עד לשנת 2010, לרוב המאמרים שפורסמו ב"המשפט" יש שתי גרסאות – האחת שפורסמה בחוברת והשנייה – בכרך. במקרים רבים הגרסאות שונות זו מזו, ולכן מומלץ להיעזר בשתיהן כדי להחליט מאיזו לצטט, שכן לא תמיד קיימת חפיפה בין שתי הגרסאות, ולעתים אף מדובר במאמרים שונים לגמרי.

כיום כתב העת רואה אור בפורמט אחיד, פעמיים בשנה, במתכונת זהה למקובל בכתבי העת המשפטיים בארץ ובעולם: הכרכים ממוספרים באותיות, ולכל כרך שני גיליונות. הפרסום הראשון שראה אור בפורמט זה הוא כרך טו, גיליון מס' 1.

עורכת נוכחית של כתב העת היא ד"ר עדי יוכט.

עורכי כתב העת "המשפט" הקודמים: ד"ר רענן הר-זהב (כרכים א-ה); פרופ' יובל שני (כרכים ו-ח); פרופ' חיים זנדברג (כרך ט); פרופ' יורם רבין (גיליון 20); פרופ' אורית פישמן אפורי (כרך י); ד"ר נילי קרקו-אייל (כרכים יא-יג); פרופ' צבי טריגר (כרכים טו-טז); פרופ' יוסי נחושתן (כרכים יז-יט); ד"ר לימור זר-גוטמן (כרכים כ-כח)

דילוג לתוכן