הגשת מאמרים למערכת

הרוצה לפרסם בגיליון ישלח מאמר בן 10,000 מילים לכל היותר. עליו להיות נכון לקבל הערות המערכת ולהחזיר את התיקונים לפיהן עד המועד שהתבקש. עבודת המערכת תכלול קבלת חוות דעת של קורא חיצוני מומחה בתחום המאמר ומחקר ביבליוגרפי של חברי המערכת בנושא הרלוונטי. חברי המערכת הם סטודנטים מצטיינים העוברים הכשרה ייעודית מתמשכת ומכהנים במשך שנתיים במערכת. יש לשלוח את המאמר לכתובת הדואר אלקטרוני הרשומה מטה. מיד עם קבלת המאמר יישלח לכותב אישור על כך. על המאמר להיות כתוב בתוכנת Word לפי כללי הציטוט האחיד בכתיבה המשפטית (2006).

יש להקדים למאמר תוכן עניינים וכן תקציר של עד 300 מילים בעברית ובאנגלית.

פסיקה שלא התפרסמה ברשומות הרשמיות של הפד"י יש להפנות למאגר נבו.

למעט מקרים יוצאי דופן יתקבלו לפרסום אך ורק מאמרים מקוריים שלא התפרסמו במקום אחר, בעברית או בכל שפה אחרת.

מאמרים שיתקבלו לפרסום יועלו לאתר כתב העת לאחר גמר עבודת העריכה אף טרם הוצאת הגיליון המודפס, וזאת בכפוף להסכמת המחברים.

כתובת המערכת:

כתב העת המשפט

בית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס

המסלול האקדמי המכללה למינהל

שד' רבין 7, ת"ד 25072

ראשון לציון 75190

דואר אלקטרוני: mishpat@colman.ac.il

כרכים עתידיים

ניתן להגיש את המאמרים לחוברת זו בקישור הבא: הגשת מאמרים למערכת

להזמנות יש לפנות למערכת כתב העת "המשפט" בכתובת המייל – mishpat@colman.ac.il

כרכים

קטגוריות

תגיות

רישום לרשימת דיוור

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן