לורנס לסיג – (לא) נגד שקיפות

מאמר מאת: לורנס לסיג

לורנס לסיג – (לא) נגד שקיפות

שקיפות כשלעצמה לעולם אינה תנאי מספק. אם אנחנו רוצים אמון ציבורי בממשל, אנחנו צריכים לייצר ממשל שראוי לאמון הציבור. ראוי כשלעצמו, להלכה ולמעשה. לשם כך אנחנו צריכים להתמקד בגורמי ההשפעה האמיתיים על הממשל ולוודא שהם ממשל שמחויב לאינטרס הציבורי. כך שכשהציבור יסתכל על מערכת הגורמים המניעים את הממשל תהיה לו סיבה לבטוח באנשיו. שקיפות אינה תחליף למבנה תמריצים והשפעות שכזה. היא לבדה אינה מייצרת אמון. היא עלולה אפילו להפחית אמון. בדיוק כפי שיש אנשים שמאמינים שהפרטיות יכולה לבוא על סיפוקה מכך שניתן לאנשים את הזכות לבחור איזה שימוש ייעשה במידע שלהם, ואני טוען שגם פרטיות אינה מתמצית בזכות הבחירה של הפרט; בדיוק כך גם אמון אינו רק עניין של שקיפות.

דילוג לתוכן