שרון עצמון־הלוי ורונן עצמון – שפיטה חיובית: פסיכולוגיה חיובית בדיוני בתי המשפט לנוער

  • ראשי
  • פוסטים
  • שרון עצמון־הלוי ורונן עצמון – שפיטה חיובית: פסיכולוגיה חיובית בדיוני בתי המשפט לנוער
מאמר מאת: שרון עצמון־הלוי ורונן עצמון

שרון עצמון־הלוי ורונן עצמון – שפיטה חיובית: פסיכולוגיה חיובית בדיוני בתי המשפט לנוער

אחד הייעודים המרכזיים של בית המשפט לנוער הוא להגדיל את הסיכוי שהקטינים הנדונים לפניו ישתלבו היטב בחברה, יחיו חיים נורמטיביים ויחוו הצלחה. בתי המשפט לנוער הם בעלי אופי תרפויטי, על פי תורת המשפט הטיפולי, ולשופט הנוער יכולת להשפיע במידה רבה על רווחתם של קטינים והוריהם המתדיינים לפניו. פסיכולוגיה חיובית היא תחום המחקר המדעי של הגורמים לשגשוגם של אנשים. היא מדגישה את חשיבותם של רגשות חיוביים, תכונות חיוביות ופעולות חיוביות כיסודות של חיים מאושרים ומספקים. המאמר בוחן כיצד תובנות של הפסיכולוגיה החיובית וכן צעדים מעשיים והתערבויות מקצועיות (Interventions), שפותחו על פיהן, מאפשרים יישום נאות של תורת המשפט הטיפולי ויכולים לסייע לבית המשפט לנוער למלא את ייעודו, הן בהליכים פליליים והן בהליכי הטיפול בקטינים בסיכון.

דילוג לתוכן