אלעד שילד – מותו של סוכן? על אחריותן המשפטית של סוכנויות הנסיעות כלפי לקוחותיהן בדין הישראלי

  • ראשי
  • פוסטים
  • אלעד שילד – מותו של סוכן? על אחריותן המשפטית של סוכנויות הנסיעות כלפי לקוחותיהן בדין הישראלי
מאמר מאת: אלעד שילד

אלעד שילד – מותו של סוכן? על אחריותן המשפטית של סוכנויות הנסיעות כלפי לקוחותיהן בדין הישראלי

ענף סוכנויות הנסיעות מרכז פעילות כלכלית בהיקף ניכר בתחום התיירות, תחום פעילות שחשיבותו בעולם המודרני הולכת וגדלה. עם זאת, בחיקוקים הרבים החלים על עסקה להזמנת שירותי נופש, כמו גם בפסיקה, אין תשובה ברורה לגבי מהות תפקידה של סוכנות הנסיעות ומעמדה המשפטי. המאמר בוחן את החוזים שבהן משתמשות סוכנויות הנסיעות לצורך ההתקשרות עם לקוחותיהן; סוקר את החיקוקים הרלוונטיים והחובות המוטלות עליהן מכוחם; ומנתח את הגישות השונות בפסיקה בקשר למעמדן המשפטי ולהיקף אחריותן. בתוך כך המאמר מאיר את המצב המשפטי הקיים, על הקשיים הטמונים בו, ומציע תובנות על אודות השינויים והמגמות המשתקפים בחקיקה ובפסיקה. ניתוח זה מעלה, בין היתר, כי ישנה נטייה לשלול את תוקפן של תניות הפטור שבהן משתמשות סוכנויות הנסיעות בחוזי ההתקשרות עם הלקוח; לטשטש את הקשר בין סיווגן המשפטי לבין היקף אחריותן; ולהטיל אחריות רחבה יותר על סוכנויות הנסיעות הסיטונאיות.

דילוג לתוכן