רותי לזר – "הן נראות עצובות יותר": סיפור על העצמה וחושך

רותי לזר – "הן נראות עצובות יותר": סיפור על העצמה וחושך. העסקת עובדי קבלן היא בעיה מורכבת ורב-ממדית. מרבית הפעולות המשפטיות אשר ננקטות למען פתרון הבעיה משויכות באופן טבעי לעולם המשפט בכלל ולמשפט העבודה בפרט. דיני העבודה מספקים מענה חלקי, בעייתי ולא הוליסטי לתמונה רחבה, מורכבת ומלאת דקויות של נשים שהן מהגרות, מוחלשות, חיות בשוליה הכלכליים […]

הדר דנציג־רוזנברג ונועה יוסף – נפגעות עברה בראי תיאוריית הצמתים

הדר דנציג־רוזנברג ונועה יוסף – נפגעות עברה בראי תיאוריית הצמתים המאמר מציע תרגיל מחשבתי שעניינו שינוי בתפיסה החברתית כלפי תופעת נפגעות העברה. כיום, נפגעות נתפסת כמאפיין זהות מכונן חולשה וממקמת את נפגעי העברה נמוך בהייררכיה החברתית. באמצעות תאוריית הצמתים הדנה בריבוד חברתי הנובע מקיומם של צירי וצומתי זהות, נציע קריאה שונה של ציר הנפגעות: לא […]

Robin Steinberg & Elizabeth Keeney – Shared Roots and Shared Commitments: The Centrality of Social Work to Holistic Defense

Robin Steinberg & Elizabeth Keeney – Shared Roots and Shared Commitments: The Centrality of Social Work to Holistic Defense Social workers in holistic defender offices play a fundamentally different role from social workers in other social service settings and even from social workers in traditional public defender offices. Holistic defense social workers are advocates, not […]

דנה פוגץ', נעמי כץ, דנה לבוק־גל ונעמה כץ – "וכשאגדל, אני מקווה להשפיע כמוכם" – ליווי תפקודי ומשפטי כסיוע למזעור קרבנות משנית של נפגעי עברות וקידום רווחתם האישית

דנה פוגץ', נעמי כץ, דנה לבוק־גל ונעמה כץ – "וכשאגדל, אני מקווה להשפיע כמוכם" – ליווי תפקודי ומשפטי כסיוע למזעור קרבנות משנית של נפגעי עברות וקידום רווחתם האישית מאמר זה מציג פרויקט סיוע משולב לנפגעי עברות, משפטי ותפקודי. הפרויקט מבוסס על מודל חדשני לשיפור תפקוד נפגעי עברה בסמוך לפגיעה, תוך ליווי של מרפאה בעיסוק בד […]

ענבר כהן – בין שתי דרכים – המפגש בין טיפול למשפט, כפי שבא לידי ביטוי בעדויות אנשי טיפול בתיקי עברות מין (הליכים פליליים)

ענבר כהן – בין שתי דרכים – המפגש בין טיפול למשפט, כפי שבא לידי ביטוי בעדויות אנשי טיפול בתיקי עברות מין (הליכים פליליים) המאמר מציג מחקר שבחן את השאלה דרך נקודת מבטם של אנשי טיפול שהעידו בבית המשפט בתיקי עבירות מין (הליכים פליליים), באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים. עיקר ממצאי המחקר מצביעים על חוויה של […]

מיכאל (מיקי) שינדלר וישראל (איסי) דורון – התעללות והזנחה כלפי זקנים שאינם חסרי ישע מצד צאצאיהם: עיון ביקורתי בהתמודדות החוקית במסגרת חוק למניעת אלימות במשפחה

מיכאל (מיקי) שינדלר וישראל (איסי) דורון – התעללות והזנחה כלפי זקנים שאינם חסרי ישע מצד צאצאיהם: עיון ביקורתי בהתמודדות החוקית במסגרת חוק למניעת אלימות במשפחה המאמר מתמקד בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א–1991. בוחן אם חוק זה נותן מענה ראוי לתופעת ההתעללות וההזנחה והאם יש מקום לעצב הסדר משפטי חלופי שיאפשר הגנה טובה יותר או יכולות […]

מיכל גולד – דרוש מודל עבודה סוציו־משפטי – סיוע לאישה במקלט לנשים מוכות כאב טיפוס

מיכל גולד – דרוש מודל עבודה סוציו־משפטי – סיוע לאישה במקלט לנשים מוכות כאב טיפוס מאמר זה מציע מודל עבודה דו־תחומי, סוציאלי ומשפטי, אשר יכונה מודל "סוציו־משפטי". מטרתו של המאמר היא להצביע על הצורך במודל עבודה כאמור, לעמוד על המאפיינים השונים של כל אחת מהפרופסיות ולשרטט מודל סוציו־משפטי המבחין בין שיתוף פעולה רגיל או שגרתי […]

דליה שילי־יריחובר וטלי גל – על בקבוקים, יינות וכרמים: חוק הנוער (טיפול והשגחה) בראי המשפט הטיפולי

דליה שילי־יריחובר וטלי גל – על בקבוקים, יינות וכרמים: חוק הנוער (טיפול והשגחה) בראי המשפט הטיפולי המאמר מדגים, באמצעות שלוש סוגיות העולות מתוך חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך–1960 ,את תרומתו של המשפט הטיפולי ( Therapeutic Jurisprudence) בהעשרת הדיון בהסדרים משפטיים קיימים בתחום הגנת הילד ובאיתור מקומות שבהם ראוי לבצע שינוי משפטי, כדי לקדם את המטרה […]

תמר מורג וקרני פרלמן – יישמע קולי – תורת המשפט הטיפולי ושיתוף ילדים בבתי המשפט למשפחה בישראל

תמר מורג וקרני פרלמן – יישמע קולי – תורת המשפט הטיפולי ושיתוף ילדים בבתי המשפט למשפחה בישראל מאמר זה מציע התבוננות במודל ובממצאי המחקרים הנזכרים בראי תורת המשפט הטיפולי. להתבוננות זו ערך בכמה היבטים. הראשון, התבוננות זו תורמת להערכת המודל. היא מסייעת לחזק את הבסיס הרעיוני של המודל ומתוך כך מחדדת את ההיבטים הטיפוליים הקיימים […]

דילוג לתוכן