הדר דנציג־רוזנברג ונועה יוסף – נפגעות עברה בראי תיאוריית הצמתים

  • ראשי
  • פוסטים
  • הדר דנציג־רוזנברג ונועה יוסף – נפגעות עברה בראי תיאוריית הצמתים
מאמר מאת: הדר דנציג־רוזנברג ונועה יוסף

הדר דנציג־רוזנברג ונועה יוסף – נפגעות עברה בראי תיאוריית הצמתים

המאמר מציע תרגיל מחשבתי שעניינו שינוי בתפיסה החברתית כלפי תופעת נפגעות העברה. כיום, נפגעות נתפסת כמאפיין זהות מכונן חולשה וממקמת את נפגעי העברה נמוך בהייררכיה החברתית. באמצעות תאוריית הצמתים הדנה בריבוד חברתי הנובע מקיומם של צירי וצומתי זהות, נציע קריאה שונה של ציר הנפגעות: לא כציר חולשה וקורבנות המהווה קרקע להדרה ולהפליה, אלא כציר חוזק המעניק כוח אישי וחברתי לממוקמים עליו. כך, זיהוי נפגעות עברה כמאפיין זהות שממוקם על ציר גבוה יותר בהייררכיה החברתית, יאפשר לנפגעים להשפיע על עיצוב כלים ומוסדות חברתיים, לפתח מסלולי העצמה ולערוך אדפטציה חברתית לחוויית הנפגעות, בדמות יצירת מנגנוני תמיכה.

דילוג לתוכן