ענבר כהן – בין שתי דרכים – המפגש בין טיפול למשפט, כפי שבא לידי ביטוי בעדויות אנשי טיפול בתיקי עברות מין (הליכים פליליים)

  • ראשי
  • פוסטים
  • ענבר כהן – בין שתי דרכים – המפגש בין טיפול למשפט, כפי שבא לידי ביטוי בעדויות אנשי טיפול בתיקי עברות מין (הליכים פליליים)
מאמר מאת: ענבר כהן

ענבר כהן – בין שתי דרכים – המפגש בין טיפול למשפט, כפי שבא לידי ביטוי בעדויות אנשי טיפול בתיקי עברות מין (הליכים פליליים)

המאמר מציג מחקר שבחן את השאלה דרך נקודת מבטם של אנשי
טיפול שהעידו בבית המשפט בתיקי עבירות מין (הליכים פליליים), באמצעות
ראיונות עומק חצי מובנים.
עיקר ממצאי המחקר מצביעים על חוויה של ניגוד בין הטיפול למשפט, שנסובה
סביב התייחסות לשלוש תמות עיקריות: דימויים, שפה ומשחק. בוטא פער בין
הדימויים שיוחסו לבית המשפט לבין התנהלותו במציאות, פער בין השפה
הטיפולית לשפה המשפטית והרגשה שהדיון המשפטי מנוהל כמשחק או כמחזה
ובו אנשי הטיפול נתונים ליחס הנע בין אדישות לתוקפנות וזלזול. מיעוט התייחסויות תיארו הרגשה של הלימה בין המשפט לטיפול, בין שמקורה בדמיון בין השפה הטיפולית לשפה המשפטית, ובין שמקורה בהנאה ממעמד העדות,בהכרה בחיוניותו ובתרומתו לתהליך השיקום.

דילוג לתוכן