תמר מורג וקרני פרלמן – יישמע קולי – תורת המשפט הטיפולי ושיתוף ילדים בבתי המשפט למשפחה בישראל

  • ראשי
  • פוסטים
  • תמר מורג וקרני פרלמן – יישמע קולי – תורת המשפט הטיפולי ושיתוף ילדים בבתי המשפט למשפחה בישראל
מאמר מאת: תמר מורג וקרני פרלמן

תמר מורג וקרני פרלמן – יישמע קולי – תורת המשפט הטיפולי ושיתוף ילדים בבתי המשפט למשפחה בישראל

מאמר זה מציע התבוננות במודל ובממצאי המחקרים הנזכרים בראי תורת
המשפט הטיפולי. להתבוננות זו ערך בכמה היבטים. הראשון, התבוננות זו
תורמת להערכת המודל. היא מסייעת לחזק את הבסיס הרעיוני של המודל ומתוך
כך מחדדת את ההיבטים הטיפוליים הקיימים בו ועומדת על חשיבותו. השני,
התבוננות זו מאפשרת להציע אימוץ רעיונות נוספים ודרכי פעולה הנלמדים
מתורת המשפט הטיפולי. המוצע מסייע לעמוד על מקומות שבהם תורת המשפט
הטיפולי יכולה לתרום להמשך החלת המודל המעוגן בתקנות באופן איכותי
ויעיל. השלישי, הניסיון שנצבר ביישום המודל הישראלי יכול להעשיר את הדיון
הבין־לאומי העוסק בתורת המשפט הטיפולי ובהטמעתה במערכות בתי משפט
שונות. מסקנות הדיון עשויות לתרום גם להעשרת ההבנה בעניין השתתפות ילדים
בבירור סכסוכים הנוגעים להם אשר מתנהלים בהליכים חלופיים לשפיטה.

דילוג לתוכן