דנה פוגץ', נעמי כץ, דנה לבוק־גל ונעמה כץ – "וכשאגדל, אני מקווה להשפיע כמוכם" – ליווי תפקודי ומשפטי כסיוע למזעור קרבנות משנית של נפגעי עברות וקידום רווחתם האישית

  • ראשי
  • פוסטים
  • דנה פוגץ', נעמי כץ, דנה לבוק־גל ונעמה כץ – "וכשאגדל, אני מקווה להשפיע כמוכם" – ליווי תפקודי ומשפטי כסיוע למזעור קרבנות משנית של נפגעי עברות וקידום רווחתם האישית
מאמר מאת: דנה פוגץ', נעמי כץ, דנה לבוק־גל ונעמה כץ

דנה פוגץ', נעמי כץ, דנה לבוק־גל ונעמה כץ – "וכשאגדל, אני מקווה להשפיע כמוכם" – ליווי תפקודי ומשפטי כסיוע למזעור קרבנות משנית של נפגעי עברות וקידום רווחתם האישית

מאמר זה מציג פרויקט סיוע משולב לנפגעי עברות, משפטי ותפקודי. הפרויקט
מבוסס על מודל חדשני לשיפור תפקוד נפגעי עברה בסמוך לפגיעה, תוך ליווי
של מרפאה בעיסוק בד בבד עם הענקת סיוע משפטי. המאמר מוסיף לשני תחומי ידע מתפתחים,
ייצוגם המשפטי של נפגעי עברות והטיפול הייעודי בעניינם. ייחודו של הפרויקט
בשלושה: ראשית, בבסיס התאורטי המשותף שהוא מזהה, בתאוריה הקוראת
לדרכים שבהן ההליך המשפטי יתרום לרווחתו של נפגע העברה ואף להחלמתו
ולשגשוגו; שנית, בקישור בין הסיוע המשפטי לבין התהליך הטיפולי, כך שהאחד
משרת את האחר; שלישית, הפרויקט חלוצי בעשותו שימוש בעקרונות מתוך
מקצוע הריפוי בעיסוק לסיוע לנפגעי עברה ובהציגו מודל ותהליך התערבות אשר
פותחו לצורך זה.

דילוג לתוכן