מיכאל (מיקי) שינדלר וישראל (איסי) דורון – התעללות והזנחה כלפי זקנים שאינם חסרי ישע מצד צאצאיהם: עיון ביקורתי בהתמודדות החוקית במסגרת חוק למניעת אלימות במשפחה

  • ראשי
  • פוסטים
  • מיכאל (מיקי) שינדלר וישראל (איסי) דורון – התעללות והזנחה כלפי זקנים שאינם חסרי ישע מצד צאצאיהם: עיון ביקורתי בהתמודדות החוקית במסגרת חוק למניעת אלימות במשפחה
מאמר מאת: מיכאל (מיקי) שינדלר וישראל (איסי) דורון

מיכאל (מיקי) שינדלר וישראל (איסי) דורון – התעללות והזנחה כלפי זקנים שאינם חסרי ישע מצד צאצאיהם: עיון ביקורתי בהתמודדות החוקית במסגרת חוק למניעת אלימות במשפחה

המאמר מתמקד בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א–1991. בוחן אם חוק
זה נותן מענה ראוי לתופעת ההתעללות וההזנחה והאם יש מקום לעצב הסדר
משפטי חלופי שיאפשר הגנה טובה יותר או יכולות התערבות ראויות יותר.
ההתמקדות בחוק למניעת אלימות במשפחה נעשתה הם משום שהחוק מאפשר
שימוש בהתערבות טיפולית והן משום שהחוק ניתן ליישום גם במקרים של זקנים
שאינם "חסרי ישע".
הטענה המועלית במאמר זה היא שהמענה שניתן על ידי חוק למניעת אלימות
במשפחה אינו מספק, השימוש בהוראת הטיפול אינו שכיח, וכפועל יוצא במקרים רבים התעללות שמופנית כלפי זקנים על ידי צאצאיהם נמשכת. על כן, יש מקום להציע הסדר חלופי שייתן מענה ראוי יותר לתופעה זו.

דילוג לתוכן