מיכל גולד – דרוש מודל עבודה סוציו־משפטי – סיוע לאישה במקלט לנשים מוכות כאב טיפוס

  • ראשי
  • פוסטים
  • מיכל גולד – דרוש מודל עבודה סוציו־משפטי – סיוע לאישה במקלט לנשים מוכות כאב טיפוס
מאמר מאת: מיכל גולד

מיכל גולד – דרוש מודל עבודה סוציו־משפטי – סיוע לאישה במקלט לנשים מוכות כאב טיפוס

מאמר זה מציע מודל עבודה דו־תחומי, סוציאלי ומשפטי, אשר יכונה מודל
"סוציו־משפטי". מטרתו של המאמר היא להצביע על הצורך במודל עבודה
כאמור, לעמוד על המאפיינים השונים של כל אחת מהפרופסיות ולשרטט מודל
סוציו־משפטי המבחין בין שיתוף פעולה רגיל או שגרתי בין עורכי דין ועובדים
סוציאליים ובין מודל העבודה המוצע. בבסיס המודל המוצע עומדת ההנחה כי
שני הרכיבים, המשפטי והסוציאלי, מהווים כלי להשגת השינוי המיוחל במצבו
של האדם. לאור זאת מציע המאמר כי על מנת להעניק טיפול הוליסטי לאדם
הזקוק הן לטיפול משפטי והן לטיפול סוציאלי, יש להתוות מראש את דרך
הטיפול על ידי שני אנשי המקצוע – המשפטי והסוציאלי. מאמר זה מתבסס על
עבודת מחקר לשם קבלת תואר מוסמך שערכה כותבת המאמר בכמה מקלטים
לנשים מוכות, שבהם עובדות עורכות הדין והעובדות הסוציאליות, המטפלות
בנשים, בשיתוף פעולה. על בסיס ממצאי המחקר, ישרטט המאמר מודל עבודה
סוציו־משפטי ויתמקד במקלט לנשים מוכות כדוגמה. לבסוף יציע יישומים
אפשריים נוספים למודל האמור. שאיפתו של המאמר היא להעלות את המודעות
לצורך לעבוד בשיתופי פעולה ולסייע לאנשי המקצוע העובדים בשיתוף פעולה,
להבנות מראש את מודל העבודה המשותף בצורה נכונה.

 

דילוג לתוכן