שרון עצמון־הלוי ורונן עצמון – שפיטה חיובית: פסיכולוגיה חיובית בדיוני בתי המשפט לנוער

שרון עצמון־הלוי ורונן עצמון – שפיטה חיובית: פסיכולוגיה חיובית בדיוני בתי המשפט לנוער אחד הייעודים המרכזיים של בית המשפט לנוער הוא להגדיל את הסיכוי שהקטינים הנדונים לפניו ישתלבו היטב בחברה, יחיו חיים נורמטיביים ויחוו הצלחה. בתי המשפט לנוער הם בעלי אופי תרפויטי, על פי תורת המשפט הטיפולי, ולשופט הנוער יכולת להשפיע במידה רבה על רווחתם […]

יחיאל שמיר וליעד שהם – שכר טרחת מגשר בסכסוכים כספיים

יחיאל שמיר וליעד שהם – שכר טרחת מגשר בסכסוכים כספיים במאמר זה נבחן תחילה את ההסדר החוקי שאומץ בהקשר זה בישראל. בהמשך נדון בשאלה אם ישנה הצדקה להתערבות באופן קביעת שכר טרחת המגשר. נטען כי הסדר זה אינו יעיל מבחינה כלכלית, עלול לשמש גורם המרתיע בעלי דין בסכסוך כספי לפנות להליך הגישור ואף עלול להפעיל […]

הילה מלר־שלו – המרחב ה"משפטיפולי": מופעי המפגש בין ה"משפטי" ל"טיפולי" בעבודת יחידות הסיוע ובתי המשפט לענייני משפחה

הילה מלר־שלו – המרחב ה"משפטיפולי": מופעי המפגש בין ה"משפטי" ל"טיפולי" בעבודת יחידות הסיוע ובתי המשפט לענייני משפחה עבודת יחידות הסיוע עם בתי המשפט לענייני משפחה היא זירה מרתקת לבחינת המפגש שבין השדה המשפטי לטיפולי. במאמר זה יוצגו עיקרי הממצאים שעלו מעבודת מחקר מעמיקה בנושא. חידושה המרכזי הוא בחשיפת מרחב חדש, המרחב ה"משפטיפולי", שנוצר במרוצת שנות […]

Robin Steinberg & Elizabeth Keeney – Shared Roots and Shared Commitments: The Centrality of Social Work to Holistic Defense

Robin Steinberg & Elizabeth Keeney – Shared Roots and Shared Commitments: The Centrality of Social Work to Holistic Defense Social workers in holistic defender offices play a fundamentally different role from social workers in other social service settings and even from social workers in traditional public defender offices. Holistic defense social workers are advocates, not […]

דנה פוגץ', נעמי כץ, דנה לבוק־גל ונעמה כץ – "וכשאגדל, אני מקווה להשפיע כמוכם" – ליווי תפקודי ומשפטי כסיוע למזעור קרבנות משנית של נפגעי עברות וקידום רווחתם האישית

דנה פוגץ', נעמי כץ, דנה לבוק־גל ונעמה כץ – "וכשאגדל, אני מקווה להשפיע כמוכם" – ליווי תפקודי ומשפטי כסיוע למזעור קרבנות משנית של נפגעי עברות וקידום רווחתם האישית מאמר זה מציג פרויקט סיוע משולב לנפגעי עברות, משפטי ותפקודי. הפרויקט מבוסס על מודל חדשני לשיפור תפקוד נפגעי עברה בסמוך לפגיעה, תוך ליווי של מרפאה בעיסוק בד […]

ענבר כהן – בין שתי דרכים – המפגש בין טיפול למשפט, כפי שבא לידי ביטוי בעדויות אנשי טיפול בתיקי עברות מין (הליכים פליליים)

ענבר כהן – בין שתי דרכים – המפגש בין טיפול למשפט, כפי שבא לידי ביטוי בעדויות אנשי טיפול בתיקי עברות מין (הליכים פליליים) המאמר מציג מחקר שבחן את השאלה דרך נקודת מבטם של אנשי טיפול שהעידו בבית המשפט בתיקי עבירות מין (הליכים פליליים), באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים. עיקר ממצאי המחקר מצביעים על חוויה של […]

מיכל גולד – דרוש מודל עבודה סוציו־משפטי – סיוע לאישה במקלט לנשים מוכות כאב טיפוס

מיכל גולד – דרוש מודל עבודה סוציו־משפטי – סיוע לאישה במקלט לנשים מוכות כאב טיפוס מאמר זה מציע מודל עבודה דו־תחומי, סוציאלי ומשפטי, אשר יכונה מודל "סוציו־משפטי". מטרתו של המאמר היא להצביע על הצורך במודל עבודה כאמור, לעמוד על המאפיינים השונים של כל אחת מהפרופסיות ולשרטט מודל סוציו־משפטי המבחין בין שיתוף פעולה רגיל או שגרתי […]

דליה שילי־יריחובר וטלי גל – על בקבוקים, יינות וכרמים: חוק הנוער (טיפול והשגחה) בראי המשפט הטיפולי

דליה שילי־יריחובר וטלי גל – על בקבוקים, יינות וכרמים: חוק הנוער (טיפול והשגחה) בראי המשפט הטיפולי המאמר מדגים, באמצעות שלוש סוגיות העולות מתוך חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך–1960 ,את תרומתו של המשפט הטיפולי ( Therapeutic Jurisprudence) בהעשרת הדיון בהסדרים משפטיים קיימים בתחום הגנת הילד ובאיתור מקומות שבהם ראוי לבצע שינוי משפטי, כדי לקדם את המטרה […]

תמר מורג וקרני פרלמן – יישמע קולי – תורת המשפט הטיפולי ושיתוף ילדים בבתי המשפט למשפחה בישראל

תמר מורג וקרני פרלמן – יישמע קולי – תורת המשפט הטיפולי ושיתוף ילדים בבתי המשפט למשפחה בישראל מאמר זה מציע התבוננות במודל ובממצאי המחקרים הנזכרים בראי תורת המשפט הטיפולי. להתבוננות זו ערך בכמה היבטים. הראשון, התבוננות זו תורמת להערכת המודל. היא מסייעת לחזק את הבסיס הרעיוני של המודל ומתוך כך מחדדת את ההיבטים הטיפוליים הקיימים […]

דילוג לתוכן