יחיאל שמיר וליעד שהם – שכר טרחת מגשר בסכסוכים כספיים

  • ראשי
  • פוסטים
  • יחיאל שמיר וליעד שהם – שכר טרחת מגשר בסכסוכים כספיים
מאמר מאת: יחיאל שמיר וליעד שהם

יחיאל שמיר וליעד שהם – שכר טרחת מגשר בסכסוכים כספיים

במאמר זה נבחן תחילה את ההסדר החוקי שאומץ בהקשר זה בישראל. בהמשך נדון בשאלה אם ישנה הצדקה להתערבות באופן קביעת שכר טרחת המגשר. נטען כי הסדר זה אינו יעיל מבחינה כלכלית, עלול לשמש גורם המרתיע בעלי דין בסכסוך כספי לפנות להליך הגישור ואף עלול להפעיל לחץ על המתדיין להסכים לפתרון הסכסוך וכך לפגוע בזכויותיו להליך הוגן. כך, בצד סקירת יתרונות ההסדר נציג גם את חסרונותיו : (א) יכולתו של הצד החזק לעשות שימוש לרעה בהליך הגישור ככלי להתשת הצד החלש ; (ב) קיומו של חשש לכריתת הסכמים תחת לחץ ומתוך אילוץ. לבסוף נציג את מסקנתנו שלפיה לאור יתרונות שיטת השכר המותנה יש לתקן את ההסדר החוקי בישראל, באופן שזה יאפשר למגשר לגבות שכר מותנה, תוך יצירת מערכת איזונים ובלמים נאותה. אנו סבורים כי בתיקון זה יהיה כדי לעודד מתדיינים בסכסוכים כספיים לפנות להליך גישור.

דילוג לתוכן