אורית פישמן־אפורי – זכות הגזירה וההגנה על רעיונות בדיני זכויות יוצרים

אורית פישמן־אפורי –זכות הגזירה וההגנה על רעיונות בדיני זכויות יוצרים מקובל לתאר את היצירה המוגנת בזכות יוצרים כביטוי כלשהו של רעיון שהוא מקורי ליוצר היצירה. אפיון היצירה כביטוי של רעיון, הוא אחד מעקרונות היסוד של הדין. משמעות עקרון יסוד זה היא כי החלק המוגן ביצירה הוא דרך הביטוי שבה, במובחן מהרעיון הטמון בה. עקרון היסוד […]

גיא פסח – זכויות שידור – גלגוליה של סבוניית [פסק הדין בעניין] א .ש.י .ר וחלקה כגורם מעצב בשוק התקשורת.

גיא פסח – זכויות שידור – גלגוליה של סבוניית [פסק הדין בעניין] א .ש.י .ר וחלקה כגורם מעצב בשוק התקשורת רשימה זו מתמקדת באותו ענף של דיני הקניין הרוחני – יציר כפיה של הפסיקה – העוסק ב"זכויות שידור", דהיינו הזכות לתעד ולדווח דיווח חי ובזמן אמת מאירועי ספורט ומהתרחשויות בידור המוניות נוספות. בפרקים ב' ו-ג' הכותב, […]

יובל קרניאל – תחרות לא הוגנת בעידן המידע על "עוולות מסחריות וסודות מסחר".

יובל קרניאל – תחרות לא הוגנת בעידן המידע על "עוולות מסחריות וסודות מסחר" העולם החדש שבו אנו חיים, עולם המידע, מתאפיין בתחרות חופשית בין עסקים, המתמקדת במידה רבה בקניין הרוחני של העסקים, המידע בכלל, והקניין הרוחני בפרט, הם הנכסים המרכזיים של כל עסק. דיני הקניין הרוחני, כמו גם דיני התחרות הלא הוגנת ודיני הסודות המסחריים, נמצאים […]

ניבה אלקין־קורן – הוראה בסביבה דיגטלית וזכויות יוצרים במוסדות להשכלה גבוהה

ניבה אלקין־קורן – הוראה בסביבה דיגטלית וזכויות יוצרים במוסדות להשכלה גבוהה מאמר זה דן בהגבלות שמטילים דיני זכויות יוצרים על השימוש ביצירות להוראה מרחוק. בחינת הסוגיה של שימוש ביצירות לצורכי הוראה בעידן הדיגיטלי מרתקת מכמה סיבות. ראשית, השימוש ביצירות לצורכי לימוד והוראה מהווה מעבדה לבחינת תפקידם ההולך ומתעצם של דיני זכויות היוצרים בעיצוב סביבת המידע, […]

גיל־עד נועם – מדינות מפותחות, מדינות מתפתחות והגנה על קניין רוחני : היבטים בינלאומיים של הגנה על קניין רוחנימדינות מפותחות, מדינות מתפתחות והגנה על קניין רוחני : היבטים בינלאומיים של הגנה על קניין רוחני

גיל־עד נועם – מדינות מתפתחות והגנה על קניין רוחני: היבטים בינלאומיים של הגנה על קניין רוחני. בשנים האחרונות יש למשפט הבינלאומי הפומבי תפקיד חשוב בהסדרת נושאי הקניין הרוחני השונים. זכויות הקניין הרוחני הן ביסודן זכויות טריטוריאליות המיושמות במדינה מסוימת, אלא שבמציאות הבינלאומית המודרנית התעורר הצורך לאפשר לבעלי הזכויות לשמור על זכויות הקניין הרוחני שלהם במדינות רבות […]

מאיר קוגמן – זאב בעור של כבש? ביוטכנולוגיה ובעלי חיים טרנסגניים – אתגר מודרני לדיני הפטנטים

מאיר קוגמן – זאב בעור של כבש? ביוטכנולוגיה ובעלי חיים טרנסגניים – אתגר מודרני לדיני הפטנטים מאמר זה מתאר ומנתח את המצב המשפטי במוקדי הביוטכנולוגיה המרכזיים בעולם ובישראל, כמו גם את הרקע המשפטי להענקת פטנטים על בעלי חיים טרנסגניים. היות ומוקד הוויכוח בנושא זה של פטנטים על בעלי חיים טרנסגניים אינו מצטמצם לשאלה המשפטית של […]

דילוג לתוכן