אורית פישמן־אפורי – זכות הגזירה וההגנה על רעיונות בדיני זכויות יוצרים

  • ראשי
  • פוסטים
  • אורית פישמן־אפורי – זכות הגזירה וההגנה על רעיונות בדיני זכויות יוצרים
מאמר מאת: אורית פישמן אפורי

אורית פישמן־אפורי –זכות הגזירה וההגנה על רעיונות בדיני זכויות יוצרים

מקובל לתאר את היצירה המוגנת בזכות יוצרים כביטוי כלשהו של רעיון שהוא מקורי ליוצר היצירה. אפיון היצירה כביטוי של רעיון, הוא אחד מעקרונות היסוד של הדין. משמעות עקרון יסוד זה היא כי החלק המוגן ביצירה הוא דרך הביטוי שבה, במובחן מהרעיון הטמון בה. עקרון היסוד שלפיו אין הגנה על רעיון באמצעות זכות היוצרים אלא רק על דרך הביטוי, מעוגן היטב בדין בארץ ובעולם. זכות נוספת שהיא חלק מצרור זכויות היוצרים, ובה נתמקד, היא הזכות לשלוט על ההפקה של "יצירות נגזרות", המבוססות על היצירה, המכונה גם "זכות הגזירה". קושי מרכזי הוא זה הנוגע לקשר שבין זכות הגזירה לבין עקרון היסוד בדבר אי-הגנה על רעיונות בדיני זכויות יוצרים. ההכרה באופייה ובתוכנה של זכות הגזירה כזכות המספקת הגנה מסוימת על מרכיבים בעלי סממנים "רעיוניים" הטמונים ביצירות, מובילה למסקנה כי יש להציב לזכות זו מגבלות וסייגים, וזאת כדי לשמר את אותה מערכת "בלמים ואיזונים" המצויה בדיני זכויות היוצרים. בחיבור זה, דיינו אם נערער במעט את עקרון אי-ההגנה על רעיונות בדיני זכויות יוצרים ונצביע על זכות הגזירה כגורם המרכזי לכך.

 

דילוג לתוכן