יובל קרניאל – תחרות לא הוגנת בעידן המידע על "עוולות מסחריות וסודות מסחר".

  • ראשי
  • פוסטים
  • יובל קרניאל – תחרות לא הוגנת בעידן המידע על "עוולות מסחריות וסודות מסחר".
מאמר מאת: יובל קרניאל

יובל קרניאל – תחרות לא הוגנת בעידן המידע על "עוולות מסחריות וסודות מסחר"

העולם החדש שבו אנו חיים, עולם המידע, מתאפיין בתחרות חופשית בין עסקים, המתמקדת במידה רבה בקניין הרוחני של העסקים, המידע בכלל, והקניין הרוחני בפרט, הם הנכסים המרכזיים של כל עסק. דיני הקניין הרוחני, כמו גם דיני התחרות הלא הוגנת ודיני הסודות המסחריים, נמצאים בשנים האחרונות בטלטלה. סיבותיה של הטלטלה הן כמובן הטכנולוגיה המודרנית ואופייה של חברת התקשורת המודרנית, המשנים את הדרך שבה אנו פועלים, חיים, עובדים, מבלים וצורכים סחורות ושירותים בסביבת המידע. בין
החוקרים, הפילוסופים והמשפטנים העוסקים בעידן המידע קיימות מחלוקות עזות בשאלה אם לפנינו מהפכה של ממש המשנה סדרי עולם או שמא לפנינו שינוי והתפתחות מוגבלים בהיקפם ובמשמעותם .כמו כן, הכותב מודע לכך כי עידן המידע מציב סימני שאלה של ממש בנוגע לשאלת הצידוק התאורטי של הגנת הקניין הרוחני בכלל ודיני זכויות יוצרים בפרט. למרות סימני השאלה הכבדים המרחפים על פני כל המבנה הקיים של דיני הקניין הרוחני, על דיני התחרות בנושאים אלה ועל ההגנה המשפטית על סודות
מסחר, יוצא המחבר למסע מפורט, מעמיק ויסודי בפרטי הדינים הנוגעים לכל אלה.

דילוג לתוכן