גיא פסח – זכויות שידור – גלגוליה של סבוניית [פסק הדין בעניין] א .ש.י .ר וחלקה כגורם מעצב בשוק התקשורת.

  • ראשי
  • פוסטים
  • גיא פסח – זכויות שידור – גלגוליה של סבוניית [פסק הדין בעניין] א .ש.י .ר וחלקה כגורם מעצב בשוק התקשורת.
מאמר מאת: גיא פסח

גיא פסח – זכויות שידור – גלגוליה של סבוניית [פסק הדין בעניין] א .ש.י .ר וחלקה כגורם מעצב בשוק התקשורת

רשימה זו מתמקדת באותו ענף של דיני הקניין הרוחני – יציר כפיה של הפסיקה – העוסק ב"זכויות שידור", דהיינו הזכות לתעד ולדווח דיווח חי ובזמן אמת מאירועי ספורט ומהתרחשויות בידור המוניות נוספות. בפרקים ב' ו-ג' הכותב, יסקור את הבסיס המשפטי הכללי לאכיפתן של זכויות שידור, תוך ביקורת על השימוש בדיני עשיית עושר ולא במשפט כמקור המשפטי לביסוסן. פרק ד' מציג חלופה אחרת, מועדפת על הכותב, של הסדר חקיקתי מפורש ופרטני בתחום. פרק ה' כולל מחשבות ראשוניות בדבר ההשלכות המוסדיות על ענף התקשורת של פרקטיקת מכירת זכויות שידור על דרך של הסדרי בלעדיות. בפרק ו' דן הכותב בקצרה בהשלכות השיקולים אשר מוצגים בסעיפיה הקודמים של הרשימה, על ארגונים ועל התאחדויות בתחום הספורט הממלאים תפקידים, או השולטים במשאבים, בעלי מאפיינים כעין ציבוריים.

 

 

דילוג לתוכן