מאיר קוגמן – זאב בעור של כבש? ביוטכנולוגיה ובעלי חיים טרנסגניים – אתגר מודרני לדיני הפטנטים

  • ראשי
  • פוסטים
  • מאיר קוגמן – זאב בעור של כבש? ביוטכנולוגיה ובעלי חיים טרנסגניים – אתגר מודרני לדיני הפטנטים
מאמר מאת: מאיר קוגמן

מאיר קוגמן – זאב בעור של כבש? ביוטכנולוגיה ובעלי חיים טרנסגניים – אתגר מודרני לדיני הפטנטים

מאמר זה מתאר ומנתח את המצב המשפטי במוקדי הביוטכנולוגיה המרכזיים בעולם ובישראל, כמו גם את הרקע המשפטי להענקת פטנטים על בעלי חיים טרנסגניים. היות ומוקד הוויכוח בנושא זה של פטנטים על בעלי חיים טרנסגניים אינו מצטמצם לשאלה המשפטית של כשירות לפטנט של בעלי חיים אלו ,אלא כלל התנגדות עזה להענקת פטנט כאמור משיקולים אתיים ומוסריים, אנסה להציג טיעון עקרוני בעניין זה של הוויכוח האתי-מוסרי, ולפיו במסגרת מערכת הפטנטים , בהקשר של כשירות לפטנט, אין כלל מקום לנימוקים חיצוניים של מוסר, אתיקה, איכות סביבה וכדומה. את הסיכונים שיש בעצם קיומם של בעלי חיים אלו או בשל השימוש בהם יש לנטרל באמצעות מערכת כללים חיצוניים לדיני הפטנטים. גישות שלוש מערכות המשפט שייסקרו להלן , ארצות-הברית,
אירופה וקנדה, שונות זו מזו ומייצגות כל אחת עמדה שונה כלפי בעיית הכשירות לפטנטים של בעלי חיים טרנסגניים. פירוט כל אחת מהגישות מיועד להביא תמונה שלמה של הבעיה על מורכבותה ועל פניה השונים.

 

דילוג לתוכן