רונן פרי – אבד בתרגום: על זכויות תביעה בנזיקין של חדלי פירעון

רונן פרי – אבד בתרגום: על זכויות תביעה בנזיקין של חדלי פירעון מאמר זה בוחן אם זכות התביעה בנזיקין של חדל פירעון והפיצויים המגיעים או משולמים בעקבות מימושה אמורים להישאר בידי הקורבן או לעבור לידי הנאמן בהליכי חדלות הפירעון לצורך חלוקה בין הנושים. בפרשת ידידיה נקבע על יסוד פרשנות סעיף 21 לפקודת הנזיקין כי תביעה […]

שרון חנס – האם הימנעות מעסקה בנייר ערך בשל מידע פנים מהווה עבירה?

שרון חנס – האם הימנעות מעסקה בנייר ערך בשל מידע פנים מהווה עבירה? האם הימנעות מעסקה בנייר ערך עשויה לעלות לכדי הפרת האיסור על סחר במידע פנים? תשובתי לשאלה זו שלילית. הימנעות מעסקה בנייר ערך אינה עולה, לשיטתי, כדי סחר אסור במידע פנים, גם כאשר אין ספק שהעסקה לא יצאה אל הפועל בשל מידע פנים. מסקנה […]

דפנה ברק־ארז – פרשנות, שוויון והעצמה

דפנה ברק־ארז – פרשנות, שוויון והעצמה נקודת המוצא של המאמר היא שלפרשנות יש ממד ערכי, ולכן היא עשויה לשמש הן ככלי רגרסיבי והן כאמצעי לתיקון פערי כוחות ולצמצום של אי שוויון. בהתאם לכך המאמר בוחן את תפקידן ותרומתן של בחירות פרשניות המסייעות להעצמתם של צדדים מוחלשים במשפט, ובעיקר לקידומו של ערך השוויון. הדיון מתמקד בשני מקרי […]

אבי נוב – פרשנות חקיקת מס: בחזרה ללשון החוק

אבי נוב – פרשנות חקיקת מס: בחזרה ללשון החוק שיטת הפרשנות לחקיקת המס המיושמת כיום בבתי המשפט בעייתית מטעמים שונים. מטרת המאמר היא לבקר את שיטת הפרשנות המקובלת לחקיקת המס, ולתמוך בשיטת פרשנות אחרת, ראויה. הביקורת מתמקדת במשנתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, אשר יישם את שיטת הפרשנות התכליתית. בהתאם לתפיסה פרשנית […]

ארתור בלאייר – כן ירבו פראיירים: משפט, אתיקה ותרבות החיים בישראל

ארתור בלאייר – כן ירבו פראיירים: משפט, אתיקה ותרבות החיים בישראל סוגיות אתיות לא מעטות מאפיינות את תרבות החיים בישראל. מקצתן נדונו ברשימה זו: בעיות בתרבות הדיון; דפוסי נהיגה אגרסיביים; אתיקה עסקית מעורערת; יחס בוטה ומוחצן לנשים, העולה, לעתים, כדי הטרדה מינית – שמקורו במצ'ואיזם צברי; הליכות ונימוסין גסים בין אדם לחברו. מאמר זה מבקש להציג […]

דפנה ברק־ארז – פרשנות פמיניסטית

דפנה ברק־ארז – פרשנות פמיניסטית המאמר בוחן את הפוטנציאל הטמון בחשיבה הפמיניסטית לצורכי פרשנות משפטית. בעבר, גישות מפלות וסטראוטיפים הותירו חותמם על המסורת המשפטית, ובכלל זה על הפרשנות המשפטית. כיום, החשיבה הפמיניסטית יכולה לשמש משקל נגד למסורת זו. פרשנות היא אחת הדרכים המרכזיות שבאמצעותן המשפט מתפתח, ולכן היא אמורה לשמש אמצעי רב-ערך לתיקונן של הטיות […]

נילי כהן – זיכרון, שכחה ותקדים

נילי כהן – זיכרון, שכחה ותקדים. רשימה זו מבוססת על הרצאה שנישאה באקדמיה הלאומית למדעים וכן בכנס על "זיכרון" שנערך בשנת 2005 על ידי חרמונה שורק ודורון מנדלס במסגרת המכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית. היא פורסמה באיגרת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, יולי 2005. הרשימה הנוכחית כוללת שינויים אחדים.

גרשון גונטובניק – מחשבות על אודות פרשנות, פרשנות חוזים וגבולותיה

גרשון גונטובניק – מחשבות על אודות פרשנות, פרשנות חוזים וגבולותיה כל תורה פרשנית משפטית חייבת לכלול מענה לשתי רמות שונות של שאלות: מהן התכליות שבאה הפרשנות המשפטית לקדם ומהו המשקל שיש לתת לתכליות אלה במסגרת הפרשנות, כאשר הן מתנגשות זו בזו. לפיכך, בחלק הראשון של המאמר אעסוק בשלב איתור התכליות שהפרשנות המשפטית באה לקדם. יוצג […]

דילוג לתוכן