אבי נוב – פרשנות חקיקת מס: בחזרה ללשון החוק

מאמר מאת: אבי נוב

אבי נוב – פרשנות חקיקת מס: בחזרה ללשון החוק

שיטת הפרשנות לחקיקת המס המיושמת כיום בבתי המשפט בעייתית מטעמים שונים. מטרת המאמר היא לבקר את שיטת הפרשנות המקובלת לחקיקת המס, ולתמוך בשיטת פרשנות אחרת, ראויה. הביקורת מתמקדת במשנתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, אשר יישם את שיטת הפרשנות התכליתית. בהתאם לתפיסה פרשנית זאת, נטל על עצמו בית המשפט להילחם בתכנוני מס, בין היתר באמצעות סגירת "פרצות" הקיימות למכביר בחקיקת המס. בשל בעיות רבות בשיטת פרשנות זו, שיטת הפרשנות הראויה בחקיקה בכלל, ובחקיקת המס בפרט, היא הפרשנות המילולית. ראוי היה גם כי שיטת הפרשנות המילולית תלווה בשלושה עקרונות פרשניים מרכזיים: יצירת הרמוניה מיסויית, יישום ההיגיון הכלכלי של דיני המס ופירוש חוקי המס לטובת הנישום.

דילוג לתוכן