קרני פרלמן – יישוב סכסוכים וחינוך משפטי הולם/חלופי למשפטן

קרני פרלמן – יישוב סכסוכים וחינוך משפטי הולם/חלופי למשפטן המשפט הנוהג בארצות שיטת המשפט האנגלו-אמריקניות, לרבות בישראל, עבר בעשורים האחרונים תמורות משמעותיות שעיקרן מעבר מגישה אדברסרית לגישה שיתופית לניהול ויישוב סכסוכים. הליכים לבירור סכסוכים ופתרונם בגישה שיתופית רווחים בשיטה. תפקידיהם של השופטים ושל עורכי הדין התמלאו בתכנים חדשים שמילוים מצריך ידע ומיומנויות להתנהלות איכותית ויעילה בגישה שיתופית, לעתים טיפולית. לפיכך קיים צורך […]

יעל אדורם – הקליניקה המשפטית: מהוראה לחינוך.

יעל אדורם – הקליניקה המשפטית: מהוראה לחינוך. הקליניקות המשפטיות בישראל התפתחו אט אט בתהליך אבולוציוני, שלא מתוך חזון אידאולוגי מגובש או משנה סדורה. על רקע זה, מהותו של החינוך הקליני, ובכללו תפקידו של המורה הקליני, לא זכו לדיון אקדמי או ציבורי משמעותי. מאמר זה דן ביעד החינוכי של הקליניקה ובדרך להגשמתו על ידי המורה הקליני. הדיון […]

רוני רוטלר – על תבונה ורגישות: קשיים ויתרונות ביישום תכנים טיפוליים בקליניקה

רוני רוטלר – על תבונה ורגישות: קשיים ויתרונות ביישום תכנים טיפוליים בקליניקה. המאמר עוסק בשאלה עד כמה ניתן וראוי ליישם תכנים טיפוליים של עבודה סוציאלית בקליניקות המשפטיות. רוב הקליניקות מכוונות לסייע לאוכלוסייה בעלת קשיים סוציאליים רב-מערכתיים, ורוב הקלינאים מעוניינים – במודע או שלא במודע – לטפל בפונים גם בהיבטים שאינם משפטיים גרידא. התכנים התאורטיים של […]

נעמי לבנקרון – מה לה לסטודנטית למשפטים בבית זונות? הרהורים על קליניקות משפטיות, שוטרים ונשים העוסקות בזנות

נעמי לבנקרון – מה לה לסטודנטית למשפטים בבית זונות? הרהורים על קליניקות משפטיות, שוטרים ונשים העוסקות בזנות. במאמר זה אבקש לתאר את מערכת היחסים המורכבת בין המשטרה לבין הנשים העוסקות בזנות; את קשיי האכיפה הניצבים בפני השוטרים מחד גיסא, לצד השפעותיה ההרסניות של אכיפה זו על הנשים מאידך גיסא. מאמר זה איננו נשען על מתודולוגיה מחקרית […]

לימור זר-גוטמן – אנטומיה של מאבק: לשכת עורכי הדין והקליניקות המשפטיות

לימור זר-גוטמן – אנטומיה של מאבק: לשכת עורכי הדין והקליניקות המשפטיות. בבתי הספר ובפקולטות למשפטים פועלים קליניקות משפטיות וארגונים חברתיים המעניקים סיוע משפטי לשכבות מוחלשות. בחודש מרץ 2008 קיבלו הקליניקות המשפטיות מכתב מוועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין המטיל עליהן שורה של מגבלות שאושרו על ידי הוועד המרכזי של הלשכה. החלטת הוועד המרכזי כוללת […]

שמואל בכר – אמפתיה ואושר: עיון מחודש ביעדי החינוך המשפטי-קליני

שמואל בכר – אמפתיה ואושר: עיון מחודש ביעדי החינוך המשפטי-קליני. במאמר זה אציע עיון מחודש ביעדי החינוך המשפטי הקליני, אבקש להאיר שני תפקידים חשובים של הקליניקות המשפטיות, שלא זכו עד כה לדיון ולתשומת לב מספיקים. האחד עוסק בהזדמנות לראות בקליניקה המשפטית פלטפורמה לפיתוח רגש האמפתיה. השני עניינו הפוטנציאל הטמון בקליניקות המשפטיות להשפיע לחיוב על רווחתם ועל חוסנם […]

נעמי לבנקרון ויוסי נחושתן – דבר העורכים: על חצי הכוס הריקה: הקליניקות בישראל לאן?

נעמי לבנקרון ויוסי נחושתן – דבר העורכים: על חצי הכוס הריקה: הקליניקות בישראל לאן? למרות פרק הזמן המועט שבו פועלות הקליניקות בישראל, כשני עשורים בלבד, הן חדרו כבר לכל בית ספר למשפטים בישראל. הן יצירתיות, חיוניות ותוססות, והשפעתן על עולם המשפט הישראלי איננה מבוטלת. תורמים לכך הן היד החופשית שהוענקה להן עד היום לבחור את […]

רבקה רייכר־עתיר – החלת ההתיישנות המשפטית בעבודת ועדת האתיקה של הפסיכולוגים: האומנם מהלך ראוי?

רבקה רייכר־עתיר – החלת ההתיישנות המשפטית בעבודת ועדת האתיקה של הפסיכולוגים: האומנם מהלך ראוי? המאמר עוסק בשאלה אם ראוי להחיל את מוסד ההתיישנות המשפטית בעבודת ועדת האתיקה של מקצוע טיפולי. מדובר במקצוע המבוסס על קשרי אמון ייחודיים בין איש המקצוע ובין הלקוח, הדורשים מאנשי הטיפול התנהלות מקצועית בעלת גישה אתית עמוקה וטוהר־מידות גבוה. בפסיכולוגיה, הפרופסיה […]

דילוג לתוכן