רבקה רייכר־עתיר – החלת ההתיישנות המשפטית בעבודת ועדת האתיקה של הפסיכולוגים: האומנם מהלך ראוי?

  • ראשי
  • פוסטים
  • רבקה רייכר־עתיר – החלת ההתיישנות המשפטית בעבודת ועדת האתיקה של הפסיכולוגים: האומנם מהלך ראוי?
מאמר מאת: רבקה רייכר־עתיר

רבקה רייכר־עתיר – החלת ההתיישנות המשפטית בעבודת ועדת האתיקה של הפסיכולוגים: האומנם מהלך ראוי?

המאמר עוסק בשאלה אם ראוי להחיל את מוסד ההתיישנות המשפטית בעבודת
ועדת האתיקה של מקצוע טיפולי. מדובר במקצוע המבוסס על קשרי אמון
ייחודיים בין איש המקצוע ובין הלקוח, הדורשים מאנשי הטיפול התנהלות
מקצועית בעלת גישה אתית עמוקה וטוהר־מידות גבוה. בפסיכולוגיה, הפרופסיה
המשמשת כמקרה מבחן למאמר זה, ישנם שלושה מנגנונים לשמירה על צביונו
החוקי והאתי של המקצוע. מנגנון סינון המועמדים ללימודי פסיכולוגיה ומנגנון
ההכשרה המקצועית באקדמיה ומחוצה לה יוצגו כשלב ראשון בחינוך לאותו
צביון מקצועי. בהמשך להן יוצג המנגנון העיקרי של הכללים שלאורם עובדים
הפסיכולוגים והרשויות הבאות להדק את הפיקוח על ההיענות לאותם כללים.
הבידול והחפיפה בין הכללים: החוק הכללי; דיני המשמעת המהווים כללי חוק
לפסיכולוגים; וכללי האתיקה יידונו בהרחבה.

דילוג לתוכן