לימור זר-גוטמן – אנטומיה של מאבק: לשכת עורכי הדין והקליניקות המשפטיות

  • ראשי
  • פוסטים
  • לימור זר-גוטמן – אנטומיה של מאבק: לשכת עורכי הדין והקליניקות המשפטיות
מאמר מאת: לימור זר-גוטמן

לימור זר-גוטמן – אנטומיה של מאבק: לשכת עורכי הדין והקליניקות המשפטיות.

בבתי הספר ובפקולטות למשפטים פועלים קליניקות משפטיות וארגונים חברתיים המעניקים סיוע משפטי לשכבות מוחלשות. בחודש מרץ 2008 קיבלו הקליניקות המשפטיות מכתב מוועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין המטיל עליהן שורה של מגבלות שאושרו על ידי הוועד המרכזי של הלשכה. החלטת הוועד המרכזי כוללת חמישה סעיפים תמציתיים. אך המסמך שנלווה להחלטה המציג את עמדת ועדת האתיקה הארצית, כמו גם המאמר שפרסם יו"ר הוועדה, פרסו את הגישה והחשיבה העומדת מאחורי מגבלות אלו. הגישה מחילה באופן טכני ודווקני את כללי ייחוד המקצוע על הקליניקות, על הארגונים החברתיים ועל סטודנטים למשפטים. בדרך כלל הופעלו כללים אלה על גופים מסחריים שהוקמו למטרות רווח. גישה זו באה לידי ביטוי אף בכמה החלטות נוספות של ועדת האתיקה הארצית, שנתקבלו לפני ההחלטה האמורה של הוועד המרכזי ולאחריה (החלטות אלו יוצגו בהרחבה במאמר). הנחת המוצא של מאמר זה היא שתרומת הקליניקות לחברה בישראל היא משמעותית, בהיותן מקדמות את נגישות השכבות המוחלשות למשפט,שמהווה חלק מזכות הייצוג החוקתית.

דילוג לתוכן