יעל אדורם – הקליניקה המשפטית: מהוראה לחינוך.

מאמר מאת: יעל אדורם

יעל אדורם – הקליניקה המשפטית: מהוראה לחינוך.

הקליניקות המשפטיות בישראל התפתחו אט אט בתהליך אבולוציוני, שלא מתוך חזון אידאולוגי מגובש או משנה סדורה. על רקע זה, מהותו של החינוך הקליני, ובכללו תפקידו של המורה הקליני, לא זכו לדיון אקדמי או ציבורי משמעותי. מאמר זה דן ביעד החינוכי של הקליניקה ובדרך להגשמתו על ידי המורה הקליני. הדיון מתמקד בעקרונות ובאופן יישומם בעבודה הקלינית המתבצעת עם הסטודנטים ועם ציבור הפונים המסתייעים בקליניקה. הדיון נעשה מתוך התבוננות מקרוב על הפעילות השוקקת היומיומית המתרחשת בקליניקה אשר במרתפי הפקולטה למשפטים. מהאירועים השונים שנחוו בקליניקה – מפגשים, שיחות, דילמות וקשיים, הצלחות ולצדן גם טעויות שנפלו – עולה ומצטיירת תמונה בהירה יותר של תפקיד המורה הקליני ואופן התנהלותו. המאמר נכתב מתוך תקווה לפתח דיון מעמיק לעתיד מקצועי קליני נכון וטוב יותר.

דילוג לתוכן