עמוס גבריאלי ומיכל אלברשטין – התערבות שיפוטית בהסדרי גישור

עמוס גבריאלי ומיכל אלברשטין – התערבות שיפוטית בהסדרי גישור טשטוש הגבולות בין המרחב הפרטי לציבורי מתבטא, בין היתר, בהתערבות בתי המשפט בתוצרים הסכמיים שמקורם בהליכי גישור. המאמר בוחן את התייחסות השופטים להסדרי פשרה וגישור המובאים לפניהם לשם אישורם כפסקי דין ואת המידה והאופן של ההתערבות במרחב המתגבש בנקודת הממשק שבין סמכות להסכמה. זאת, באופן המחייב […]

עידן יהודה – האומנם "אין מוצא" ? על יישוב סכסוכים צרכניים בדרכים חלופיות

עידן יהודה – האומנם "אין מוצא" ? על יישוב סכסוכים צרכניים בדרכים חלופיות במאמר זה אטען כי פתרון סכסוכים בדרכים חלופיות יכול להיות פתרון אפקטיבי לסכסוכים צרכניים רבים. לביסוס טענה זו אציג את השפעת מקורות החולשה של האינטרס הצרכני על מימוש הזכות המשפטית. לאחר מכן אדון בהליכים המרכזיים ליישוב סכסוכים בדרכים חלופיות, אגב בחינת יישום […]

יחיאל שמיר וליעד שהם – שכר טרחת מגשר בסכסוכים כספיים

יחיאל שמיר וליעד שהם – שכר טרחת מגשר בסכסוכים כספיים במאמר זה נבחן תחילה את ההסדר החוקי שאומץ בהקשר זה בישראל. בהמשך נדון בשאלה אם ישנה הצדקה להתערבות באופן קביעת שכר טרחת המגשר. נטען כי הסדר זה אינו יעיל מבחינה כלכלית, עלול לשמש גורם המרתיע בעלי דין בסכסוך כספי לפנות להליך הגישור ואף עלול להפעיל […]

הילה מלר־שלו – המרחב ה"משפטיפולי": מופעי המפגש בין ה"משפטי" ל"טיפולי" בעבודת יחידות הסיוע ובתי המשפט לענייני משפחה

הילה מלר־שלו – המרחב ה"משפטיפולי": מופעי המפגש בין ה"משפטי" ל"טיפולי" בעבודת יחידות הסיוע ובתי המשפט לענייני משפחה עבודת יחידות הסיוע עם בתי המשפט לענייני משפחה היא זירה מרתקת לבחינת המפגש שבין השדה המשפטי לטיפולי. במאמר זה יוצגו עיקרי הממצאים שעלו מעבודת מחקר מעמיקה בנושא. חידושה המרכזי הוא בחשיפת מרחב חדש, המרחב ה"משפטיפולי", שנוצר במרוצת שנות […]

עמוס גבריאלי, נורית צימרמן ומיכל אלברשטיין – הגישור הסמכותי: משפט בצל הגישור

עמוס גבריאלי, נורית צימרמן ומיכל אלברשטיין – הגישור הסמכותי: משפט בצל הגישור המאמר מבקש לתאר ולהגדיר, לראשונה, פרקטיקה גישורית ייחודית – היא הגישור הסמכותי. השיטה העומדת בבסיס פרקטיקה זו פותחה על ידי אחד מכותבי המאמר והיא מתאפיינת בטיפול וביישוב סכסוכים במחלוקות רבות משתתפים וברמת מורכבות גבוהה, המופנות על ידי בית המשפט או הצדדים ובאי כוחם. […]

קרני פרלמן – שפיטה בגישת פתרון בעיות והחלתה על בירור סכסוכים שמקורם בשירות הצבאי בישראל

קרני פרלמן – שפיטה בגישת פתרון בעיות והחלתה על בירור סכסוכים שמקורם בשירות הצבאי בישראל שפיטה בגישת פתרון בעיות, היא שפיטה טיפולית, רואה בהליך השיפוטי תהליך בר השפעה על עיצוב תפיסות רגשיות של צדדים לסכסוך ועל התנהגותם. שפיטה זו מתייחסת לרווחתו הרגשית של המתדיין ופועלת להשגת תוצאות חיוביות, מאחות ומשקמות. שפיטה זו רלוונטית ליישום בעת […]

עמי קובו – הגישור הפלילי

עמי קובו – הגישור הפלילי הגישור הפלילי הוא הליך שבו מתקיים דיון בפני שופט מגשר, שאינו השופט שדן בתיק העיקרי, ובמסגרתו הצדדים מנסים להגיע להסדר טיעון, בסיוע בית המשפט. לפני למעלה מתריסר שנים החלה להתפתח בבתי המשפט בישראל פרקטיקה של הליכי גישור פלילי, אשר נערכים בפני שופט מכהן. פרקטיקה זו הלכה והתעצמה בשנים האחרונות, ואף […]

דילוג לתוכן