עמוס גבריאלי, נורית צימרמן ומיכל אלברשטיין – הגישור הסמכותי: משפט בצל הגישור

  • ראשי
  • פוסטים
  • עמוס גבריאלי, נורית צימרמן ומיכל אלברשטיין – הגישור הסמכותי: משפט בצל הגישור
מאמר מאת: עמוס גבריאלי, נורית צימרמן ומיכל אלברשטיין

עמוס גבריאלי, נורית צימרמן ומיכל אלברשטיין – הגישור הסמכותי: משפט בצל הגישור

המאמר מבקש לתאר ולהגדיר, לראשונה, פרקטיקה גישורית ייחודית – היא הגישור הסמכותי. השיטה העומדת בבסיס פרקטיקה זו פותחה על ידי אחד מכותבי המאמר והיא מתאפיינת בטיפול וביישוב סכסוכים במחלוקות רבות משתתפים וברמת מורכבות גבוהה, המופנות על ידי בית המשפט או הצדדים ובאי כוחם. הגישור הסמכותי מתנהל באופן מעריך, דן במטריה המשפטית לעומקה ועדיין משלב שיח רך המתייחס לרגשות ולאינטרסים ומביא את הצדדים לכדי הסדר, לרוב בתום ישיבת גישור ממושכת אחת.

המאמר בוחן את מאפייני הסמכות הייחודיים להליך בהתבסס על שילוב של תצפיות שנערכו בחדר הגישור ושיקוף של המגשר עצמו ביחס להתפתחות השיטה ורכיביה ומציע שני היבטים חדשים להבנת הסמכות: הראשון, הבאת הצדדים להסכמה ברמת מסוימות ומחויבות גבוהה לסיים את ההליך בהסדר. השני, גיבוש מושג חדש של "סמכות יחסים" (relational authority), הקשורה הן ביחסי הכפיפות בין בעל הסמכות למציית לה, שהם פחות פורמליים ואינם מוסדרים על פי כללים, אלא מתפתחים במהלך האינטראקציה הבין-אישית בין המגשר לצדדים והן בין הצדדים לבין עצמם, כנגזרת של השפעת המגשר בהליך.

הגישור הסמכותי נבחן על רקע שתי תופעות מרכזיות בעולם הגישור והמשפט: הראשונה, מיסוד שיטות הגישור הקיימות לצד כישלונן להביא לסיומם של תיקים רבים המופנים לפתחן. השנייה, תופעת המשפט הנמוג ומעורבותם ההולכת וגדלה של שופטים בסיום תיקים בדרך של הסדר. מאפייניו הייחודיים של הגישור הסמכותי, כך נטען, מייצרים תפיסה חדשה ביחסים שבין גישור לשפיטה, הנבדלת מהגישור הקלאסי מחד גיסא, ומהאופן בו שופטים מנהלים הליכים מוכווני הסדר בצל סמכותם השיפוטית, מאידך גיסא.

דילוג לתוכן