קרני פרלמן – שפיטה בגישת פתרון בעיות והחלתה על בירור סכסוכים שמקורם בשירות הצבאי בישראל

  • ראשי
  • פוסטים
  • קרני פרלמן – שפיטה בגישת פתרון בעיות והחלתה על בירור סכסוכים שמקורם בשירות הצבאי בישראל
מאמר מאת: קרני פרלמן

קרני פרלמן – שפיטה בגישת פתרון בעיות והחלתה על בירור סכסוכים שמקורם בשירות הצבאי בישראל

שפיטה בגישת פתרון בעיות, היא שפיטה טיפולית, רואה בהליך השיפוטי תהליך בר השפעה על עיצוב תפיסות רגשיות של צדדים לסכסוך ועל התנהגותם. שפיטה זו מתייחסת לרווחתו הרגשית של המתדיין ופועלת להשגת תוצאות חיוביות, מאחות ומשקמות. שפיטה זו רלוונטית ליישום בעת בירור סכסוכים אזרחיים ופליליים כאחד.

שפיטה טיפולית נוהגת במסגרת בתי משפט פותרי בעיות, עליהם נמנה גם בית משפט ליוצאי הצבא האמריקני. המתכונת בה פועל בית משפט זה מעוררת חשיבה על אפשרויות להחלתה של שפיטה זו בסכסוכים שונים שיסודם בשירות הצבאי.

החלתה של שפיטה טיפולית אינה מוגבלת לבתי משפט מיוחדים. מתוך קריאה להרחיב את היקף השימוש בה ניתן להצביע על יתרונות הטמונים בה, כמו גם על אתגרים וחששות הנלווים ליישומה.  בהתאם למגמה מתפתחת בארצות שיטת המשפט האנגלו-אמריקניות כמו גם בישראל לבחינת הרחבת הטמעתה בשיטת המשפט, עוסק המאמר בהצעת יישומה של שפיטה טיפולית בעת בירור תובענות שמקורן בשירות הצבאי בישראל.

המאמר מציע את החלתה של שפיטה טיפולית ורכיבים נוספים הנלמדים ממתכונת פעולתו של בית משפט פותר בעיות בבירור סכסוכים שעילתם היעדרות מן השירות. הללו עשויים להתוות דרך חדשה, איכותית ויעילה להתמודדות המערכת הצבאית עם סכסוכים אלו. בהקשר אחר,  מוצע להחיל שפיטה טיפולית בעת בירור תובענות להכרה בנכות ולקבלת זכויות מכח חוק הנכים (תגמולים ושיקום). שפיטה זו הולמת לעצב הליך מתחשב ומפגין הוקרה למי שנפגע במהלך השירות הצבאי.

דילוג לתוכן