עמרי רחום־טוויג – פונקציה של יצירתיות: הגנת זכות יוצרים על יצירות פונקציונליות ואמנות שימושית

עמרי רחום-טוויג – פונקציה של יצירתיות: הגנת זכות יוצרים על יצירות פונקציונליות ואמנות שימושית יצירות פונקציונליות ויצירות אמנות שימושית הן יצירות שיש להן רכיבים מבטאים (expressive) בצד רכיבים מהותיים המוכתבים מהשימושיות לה הן נועדו. לפיכך, דיני זכות יוצרים חשדניים כלפי יצירות אלה ומעניקים להן הגנה רק לאחר עמידה במבחנים מחמירים יותר מהמבחנים הרגילים להגנה על […]

נחום קריתי, טניה ברסקי, אור גלרט ויובל לנדאו – קניין גופני ולמידה עמוקה

נחום קריתי, טניה ברסקי, אור גלרט ויובל לנדאו – קניין גופני ולמידה עמוקה לצורך פיתוח טכנולוגיות רפואיות מתקדמות, נדרשת לחוקרים גישה לנתוני עתק רפואיים, לרבות תמונות דימות ותכנים נוספים המצויים ברשומות רפואיות של מטופלים. מאגרי רשומות רפואיות מוחזקים בידי קופות חולים, בתי חולים ומוסדות רפואיים אחרים. כללי האתיקה הרפואית ודיני זכויות החולה והפרטיות מסייגים את […]

יעל ניסן־אלון – אשם בדיני זכויות יוצרים: נטע זר או שיקול תקף?

יעל ניסן־אלון – אשם בדיני זכויות יוצרים: נטע זר או שיקול תקף? מאמר זה בוחן את משטר האחריות החמורה החל בדיני זכויות היוצרים ואת מידת התאמתו למציאות בת ימינו. השאלה נבחנת בפרספקטיבה רחבה של המשפט האזרחי הישראלי, תוך התמקדות בדיני הקניין ובדיני הנזיקין, נוסף על דיני זכויות יוצרים. המאמר מצביע על כך שחקיקת חוק זכות […]

אורית פישמן־אפורי – זכות הגזירה וההגנה על רעיונות בדיני זכויות יוצרים

אורית פישמן־אפורי –זכות הגזירה וההגנה על רעיונות בדיני זכויות יוצרים מקובל לתאר את היצירה המוגנת בזכות יוצרים כביטוי כלשהו של רעיון שהוא מקורי ליוצר היצירה. אפיון היצירה כביטוי של רעיון, הוא אחד מעקרונות היסוד של הדין. משמעות עקרון יסוד זה היא כי החלק המוגן ביצירה הוא דרך הביטוי שבה, במובחן מהרעיון הטמון בה. עקרון היסוד […]

ניבה אלקין־קורן – הוראה בסביבה דיגטלית וזכויות יוצרים במוסדות להשכלה גבוהה

ניבה אלקין־קורן – הוראה בסביבה דיגטלית וזכויות יוצרים במוסדות להשכלה גבוהה מאמר זה דן בהגבלות שמטילים דיני זכויות יוצרים על השימוש ביצירות להוראה מרחוק. בחינת הסוגיה של שימוש ביצירות לצורכי הוראה בעידן הדיגיטלי מרתקת מכמה סיבות. ראשית, השימוש ביצירות לצורכי לימוד והוראה מהווה מעבדה לבחינת תפקידם ההולך ומתעצם של דיני זכויות היוצרים בעיצוב סביבת המידע, […]

תמר גדרון – עידן הפרודיה – על "חסמב"ה", "חלף עם הרוח", "פיטר פן" ועל מה שביניהם

תמר גדרון – עידן הפרודיה – על "חסמב"ה", "חלף עם הרוח", "פיטר פן" ועל מה שביניהם המאמר יעסוק בחלק מהסוגיות הסבוכות שעוררו עניין חסמב"ה, עניין חלף עם הרוח ועניין פיטר פן: המתח בין זכויות היוצרים לבין חופש הביטוי, בין זכות המחבר – היוצר לבין אינטרס הציבור, בין הפרת זכות היוצר כהגדרתה בחוק לבין חריג "הטיפול/השימוש […]

דילוג לתוכן