תמר גדרון – עידן הפרודיה – על "חסמב"ה", "חלף עם הרוח", "פיטר פן" ועל מה שביניהם

  • ראשי
  • פוסטים
  • תמר גדרון – עידן הפרודיה – על "חסמב"ה", "חלף עם הרוח", "פיטר פן" ועל מה שביניהם
מאמר מאת: תמר גדרון

תמר גדרון – עידן הפרודיה – על "חסמב"ה", "חלף עם הרוח", "פיטר פן" ועל מה שביניהם

המאמר יעסוק בחלק מהסוגיות הסבוכות שעוררו עניין חסמב"ה, עניין חלף עם הרוח ועניין פיטר פן: המתח בין זכויות היוצרים לבין חופש הביטוי, בין זכות המחבר – היוצר לבין אינטרס הציבור, בין הפרת זכות היוצר כהגדרתה בחוק לבין חריג "הטיפול/השימוש ההוגן" ובין זכות הקניין הרוחני לבין זכותו המוסרית של היוצר. ההבחנה שבין סאטירה לבין פרודיה; השוני בין קני מידה משפטיים לבין קריטריונים ספרותיים המתגייסים לעזרת בית המשפט – בכל אלו כותב המאמר ינסה לגעת בקצרה, במטרה להעלות את השאלות הרלוונטיות על סדר היום ולהתוות קווים מנחים להתמודדות עמן.

דילוג לתוכן