אודליה מינס – תכלית החברה העסקית – הרהורים בעקבות ספרו של יוסי רחמים "אחריות תאגידים כלפי ציבור העובדים"

אודליה מינס – תכלית החברה העסקית – הרהורים בעקבות ספרו של יוסי רחמים "אחריות תאגידים כלפי ציבור העובדים" ספרו של ד"ר יוסי רחמים "אחריות תאגידים כלפי ציבור העובדים" יצא לאור במהלך שנת 2019 והשתלב בספרות המחקרית בנושא תכלית החברה העסקית. ספרו של ד"ר רחמים תרם תרומה משמעותית לשיח התאגידי, זאת באמצעות הצפת הסוגיה הנוגעת למעמדם […]

צבי טריגר – ״אנחנו בני אותה שכבה ארכאולוגית בעתיד״: על לקרוא משפטים בתנ״ך

צבי טריגר – ״אנחנו בני אותה שכבה ארכאולוגית בעתיד״: על לקרוא משפטים בתנ״ך "ַמה ֶשָּׁהָיה הוּא ֶשִׁיְּהֶיה, וַּמה ֶשַּׁנֲּעָשׂה הוּא ֶשֵׁיָּעֶשׂה,ְ וֵאין ָכּל ָחָדשׁ ַתַּחת ַהָשֶּׁמשׁ."לכאורה,רק לכאורה, הפסוק המפורסם הזה צריך היה להיות המוטו של ספרה החדש של שופטת בית המשפט העליון, פרופ' דפנה ברק-ארז, "לקרוא משפטים בתנ"ך: על צדק תנ"כי ומשפט ישראלי". זאת משום […]

יורם רבין – "וְאֶת בְנִי נֹאכַל מָחָר: קניבליזם על ציר הזמן המשפטי" / על 'לקרוא משפטים בתנ"ך' מאת דפנה ברק־ארז

יורם רבין – "וְאֶת בְנִי נֹאכַל מָחָר: קניבליזם על ציר הזמן המשפטי" / על 'לקרוא משפטים בתנ"ך' מאת דפנה ברק־ארז ספרה של השופטת פרופ' דפנה ברק-ארז "לקרוא משפטים בתנ"ך" פונה אל התנ"ך כאל מקור השראה לחשיבה על המשפט. עיונה בתנ"ך, שנעשה מתוך חיבה עמוקה למקורות, אינו עיון דתי אלא היסטורי, ספרותי, מוסרי ומעל לכל, משפטי. […]

אסנת ברתור – על הספר לקרוא משפטים בתנ"ך – על צדק תנכי ומשפט ישראלי מאת דפנה ברק־ארז

אסנת ברתור – על הספר לקרוא בתנ״ך – על צדק תנכי ומשפט ישראלי מאת דפנה בר־ארז יש אין ספור דוגמאות לשימוש בשיח משפטי בתנ"ך. הוא קיים בכל הז'אנרים – בפרוזה הסיפורית ובספרות החוכמה, בספרות המזמורית ובנבואה, וכמובן בקובצי החוקים. לכן אין תּמהּ שבשני הסיפורים הראשונים, שעוסקים ביחסים שבין בני האדם ובינם לבין אלוהים – סיפור […]

אסי טבקה – על דם, צדק, נקמה ודמעות

אסי טבקה – על דם, צדק, נקמה ודמעות: ברשימה זו אבקש להציע קריאה שונה של הנובלה. בבסיס פרשנות זו אבקש לערער על תפיסת הצדק המקובלת, כאילו מסע לחיפוש ולהשגת צדק הנו נטול כל מניעים וינדיקטיביים-אישיים, וכל כולו בחיפוש אפלטוני, על אני, אחר האמת. *תודה למערכת נבו על העותק המקוון של המאמר.

עופר גרוסקופף – פשיטת רגל – אחרי (כמעט) עשרים שנה

עופר גרוסקופף – פשיטת רגל – אחרי (כמעט) עשרים שנה: פשיטת רגל הוא בעיקרו ספר המיועד למשפטן המעשי. הוא מתאפיין בדיון ענייני ותמציתי, המביא בפני הקורא את ״השורה התחתונה״ בנוגע למכלול היבטיהם של דיני פשיטת הרגל – דיוניים ומהותיים כאחד. דרך דיון זו מאפשרת לפשיטת רגל לפרוש בפני הקורא את מלוא היריעה, ובד בבד לשמור […]

אדם חפרי וינוגרדוב – משטר המקרקעין בישראל בסבך הסכסוך היהודי-ערבי על ספרו של חיים זנדברג, מקרקעי ישראל: ציונות ופוסט-ציונות

אדם חפרי וינוגרדוב – משטר המקרקעין בישראל בסבך הסכסוך היהודי-ערבי על ספרו של חיים זנדברג, מקרקעי ישראל: ציונות ופוסט-ציונות. ספרו החדש של פרופ' חיים זנדברג משתלב בקבוצת מחקרים שראו אור בעשור האחרון, המתארים את תהליכי העברת הזכויות במקרקעין בארץ-ישראל, מאז תקופת המנדט, לידי המדינה וגופים ציבוריים אחרים, כמו גם את תהליך הסדר הזכויות במקרקעין, כביטויים […]

חיים זנדברג – אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי על ספרו של נתן ברון "שופטים ומשפטנים בארץ ישראל – בין קושטא לירושלים" 1930–1900

חיים זנדברג – אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי על ספרו של נתן ברון "שופטים ומשפטנים בארץ ישראל – בין קושטא לירושלים" 1930–1900. ספרו של נתן ברון הוא מסע במנהרת הזמן אל שלהי המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. המחקר חושף את צפונותיה של מערכת המשפט הארץ-ישראלית בתקופה שראשיתה בשלהי התקופה העות'מאנית ואחריתה במחציתה של תקופת […]

יעקב בן שמש – על Outlawed Pigs, מאת דפנה ברק-ארז

יעקב בן שמש – על Outlawed Pigs, מאת דפנה ברק-ארז. ספרה המרתק והמהנה מאוד לקריאה של דפנה ברק-ארז עוסק בשינויים שחלו בהסדרה המשפטית בישראל של גידול החזיר ומכירתו, תוך ניסיון להתחקות אחר התהליכים החברתיים-תרבותיים שהביאו לשינויים אלה. ברק-ארז עוקבת, באמצעות מחקר היסטורי מעמיק ופרטני, אחר השינויים שחלו, משלהי תקופת המנדט ועד ימינו אלה, בהיקפם של […]

איריס קנאור – הדקדוק הפנימי של היחסים הבינלאומיים

איריס קנאור – הדקדוק הפנימי של היחסים הבינלאומיים. הספר נשוא רשימה זו, "המשפט הבינלאומי בין מלחמה לשלום" מאת ארנה בן-נפתלי ויובל שני, הנו מן המשובחים בתחום המשפט הבינלאומי הפומבי. הוא מצליח הן במשימה של הדגשת מהפכת ההומניזציה של המשפט הבינלאומי הפומבי ושימת הפרט במרכז, והן במשימת היפוך דרך החשיבה על המשפט הבינלאומי והעצמת אלו הקשובים […]

דילוג לתוכן