צבי טריגר – ״אנחנו בני אותה שכבה ארכאולוגית בעתיד״: על לקרוא משפטים בתנ״ך

  • ראשי
  • פוסטים
  • צבי טריגר – ״אנחנו בני אותה שכבה ארכאולוגית בעתיד״: על לקרוא משפטים בתנ״ך
מאמר מאת: צבי טריגר

צבי טריגר – ״אנחנו בני אותה שכבה ארכאולוגית בעתיד״: על לקרוא משפטים בתנ״ך

"ַמה ֶשָּׁהָיה הוּא ֶשִׁיְּהֶיה, וַּמה ֶשַּׁנֲּעָשׂה הוּא ֶשֵׁיָּעֶשׂה,ְ וֵאין ָכּל ָחָדשׁ ַתַּחת ַהָשֶּׁמשׁ."לכאורה,רק לכאורה, הפסוק המפורסם הזה צריך היה להיות המוטו של ספרה החדש של שופטת בית המשפט העליון, פרופ' דפנה ברק-ארז, "לקרוא משפטים בתנ"ך: על צדק תנ"כי ומשפט ישראלי". זאת משום שהרבה מהדילמות האנושיות שמוזכרות בתורה הן אקטואליות במידה מעוררת התפעלות. מקריאה בספר עולה שכמעט אין סכסוך או קונפליקט עכשוויים שאין להם תקדים בתורה, החל בעיקרון הפרדת הרשויות, דרך התאמות לבעלי מוגבלות, וכלה בזכות לקניין ולחופש חוזים.

אלא שהאמירה "אין כל חדש תחת השמש" מתייחסת הן ל"מה שהיה" והן ל"מה שנעשה". כפי
שאראה ברשימה זו, ברק-ארז מדגימה בספרה שאולי אין כל חדש (כמעט) בנוגע ל"מה שהיה", אבל בנוגע ל"מה שנעשה" – יש גם יש חדש, ומה שנעשה, לא תמיד הוא גם מה שייעשה. בחלק מהמקרים, טוב שכך, אבל במקרים אחרים, חבל.

דילוג לתוכן