רונן פרי – אבד בתרגום: על זכויות תביעה בנזיקין של חדלי פירעון

רונן פרי – אבד בתרגום: על זכויות תביעה בנזיקין של חדלי פירעון מאמר זה בוחן אם זכות התביעה בנזיקין של חדל פירעון והפיצויים המגיעים או משולמים בעקבות מימושה אמורים להישאר בידי הקורבן או לעבור לידי הנאמן בהליכי חדלות הפירעון לצורך חלוקה בין הנושים. בפרשת ידידיה נקבע על יסוד פרשנות סעיף 21 לפקודת הנזיקין כי תביעה […]

איל בן זקן – תכלית החברה על ציר חדלות הפירעון

איל בן זקן – תכלית החברה על ציר חדלות הפירעון מאמר זה עוסק בבחינת תכלית החברה על ציר חדלון הפירעון. הבחינה נעשית מתוך התייחסות לחוק החברות, התשנ"ט–1999 ולחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח–2018 והשוואה ביניהם. המאמר מתמודד עם נקודות המבט השונות, המתח בין החוקים ושאלת תכליתה של החברה על ציר חדלות הפירעון באמצעות הצגת מודל […]

אודליה מינס – טשטוש הגבולות בין קניין לחיוב בהליכי חדלות פירעון

אודליה מינס – טשטוש הגבולות בין קניין לחיוב בהליכי חדלות פירעון ההבחנה בין הזכות הקניינית לבין זכות החיובית הינה הבחנה יסודית במשפט. בנסיבות של חדלות פירעון היא מסייעת להבדיל בין נושים ולקבוע את מדרג העדיפות ביניהם. במאמר זה אני מצביעה על מגמה שניתן לדעתי לאבחן בעשורים האחרונים, שבמסגרתה מיטשטש הגבול בין קניין לבין חיוב בחדלות […]

נטע נדיב – סיפור של חדלות פירעון: רפורמות פוגשות את ההליך השיפוטי

נטע נדיב – סיפר של חדלות פירעון: רפורמות פוגשות את ההליך השיפוטי תחום חדלות הפירעון של פרטים הוא תחום אשר כמעט אינו מסוקר וזוכה להתייחסות מועטה יחסית, זאת בניגוד לחשיבותו, להשלכות הרוחב ולאחוז הפרטים באוכלוסייה אשר חוסים בצלו. מערך גביית החובות בישראל הוא מבוזר ואינו אחיד, על גופים שונים חלים חוקים שונים וזכויות החייבים משתנות […]

דילוג לתוכן