מרדכי קרמניצר – טרור ודמוקרטיה והמקרה של ישראל.

מאמר מאת: מרדכי קרמניצר

מרדכי קרמניצר – טרור ודמוקרטיה והמקרה של ישראל.

הדמוקרטיה, במובן הרחב של המושג, היא יצור רגיש ופגיע. בהיותה כזו, קיומה אינו מובטח, ומה שמסוכן לא פחות – היא עלולה להתרוקן מתכניה המהותיים, ובעיקר ממחויבותה להגן על זכויות אדם. הטרור מציב למדינה הדמוקרטית שנגדה הוא פועל אתגר קשה: כיצד להגן ביעילות על חיי התושבים, מבלי לאבד את מהותה הדמוקרטית כמדינה המחויבת לשלטון החוק, להפרדת רשויות ולזכויות אדם. בשורות הבאות אבקש לעמוד על הבעייתיות המיוחדת שבהתמודדות עם טרור מנקודת ראות דמוקרטית, ואעיר הערות אחדות על הדרכים שנקטה, ועודנה נוקטת, מדינת ישראל במאבקה נגד הטרור. בד בבד אבחן באיזו מידה עומדת ישראל באתגר זה.

דילוג לתוכן