אסף לחובסקי – משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת הערות על ספרו של מנחם מאוטנר

אסף לחובסקי – משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת הערות על ספרו של מנחם מאוטנר מנחם מאוטנר הוא במידה רבה ה"מקס ובר" של ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי. הוא "ובר" מכמה סיבות: בגלל החשיבות שהוא מייחס לתפקיד המניע של רעיונות ותרבות בהיסטוריה של המשפט (לעומת החשיבות של כוחות מטריאליים למשל). הוא "ובר" בגלל העניין שלו […]

מיכל אלברשטיין – מדד הפורמליזם בפסקי דין "טראומטיים": אבחון סגנוני.

מיכל אלברשטיין – מדד הפורמליזם בפסקי דין "טראומטיים": אבחון סגנוני. במאמר זה בכוונתי להציג מדד פורמליזם משפטי אשר פיתחתי בהקשר אחר, וליישמו על פסיקת בית המשפט העליון שעניינה "סכסוכים טראומטיים" בחברה הישראלית. אנסה להעריך את המאפיינים הטקסטואליים המיוחדים של פסיקה זו.

דניאל פרידמן – פורמליזם וערכים – ביטחון משפטי ואקטיביזם שיפוטי

דניאל פרידמן – פורמליזם וערכים – ביטחון משפטי ואקטיביזם שיפוטי המאמר יעסוק בסברה המקובלת לפיה קיים ניגוד עניינים בין פורמליזם לערכים. בפתח הדברים, כותב המאמר יצביע על מה שיראה אולי כפרדוקס, והוא שדרישות פורמליות מיועדות כרגיל דווקא לבטא ערכים ולחזקם. כללים פורמליים אחרים, לרבות אלה המצויים במשפט המודרני, מיועדים אף הם להגן על ערכים. בדומה […]

יהושוע (שוקי) שגב – בג"ץ בשירות הצדק: המסורת ואובדנה

יהושוע (שוקי) שגב – בג"ץ בשירות הצדק: המסורת ואובדנה. מטרתה של רשימה זו היא לבחון איזה אידיאל של צדק בחר בג"ץ לקדם ומה היו הדרכים בהן בחר בג"ץ לקידומו של אידיאל הצדק. תחילה, אבחן את הטענה, כי בשלושת העשורים הראשונים נצמד בג"ץ לתפישת העולם של הפורמליזם המשפטי ובעזרתה קידם צדק, דמוקרטיה וזכויות אדם (פרק ב). […]

דילוג לתוכן