גיא פסח – זכויות שידור – גלגוליה של סבוניית [פסק הדין בעניין] א .ש.י .ר וחלקה כגורם מעצב בשוק התקשורת.

גיא פסח – זכויות שידור – גלגוליה של סבוניית [פסק הדין בעניין] א .ש.י .ר וחלקה כגורם מעצב בשוק התקשורת רשימה זו מתמקדת באותו ענף של דיני הקניין הרוחני – יציר כפיה של הפסיקה – העוסק ב"זכויות שידור", דהיינו הזכות לתעד ולדווח דיווח חי ובזמן אמת מאירועי ספורט ומהתרחשויות בידור המוניות נוספות. בפרקים ב' ו-ג' הכותב, […]

דילוג לתוכן