אודליה מינס – טשטוש הגבולות בין קניין לחיוב בהליכי חדלות פירעון

אודליה מינס – טשטוש הגבולות בין קניין לחיוב בהליכי חדלות פירעון ההבחנה בין הזכות הקניינית לבין זכות החיובית הינה הבחנה יסודית במשפט. בנסיבות של חדלות פירעון היא מסייעת להבדיל בין נושים ולקבוע את מדרג העדיפות ביניהם. במאמר זה אני מצביעה על מגמה שניתן לדעתי לאבחן בעשורים האחרונים, שבמסגרתה מיטשטש הגבול בין קניין לבין חיוב בחדלות […]

דילוג לתוכן