רבקה רייכר־עתיר – החלת ההתיישנות המשפטית בעבודת ועדת האתיקה של הפסיכולוגים: האומנם מהלך ראוי?

רבקה רייכר־עתיר – החלת ההתיישנות המשפטית בעבודת ועדת האתיקה של הפסיכולוגים: האומנם מהלך ראוי? המאמר עוסק בשאלה אם ראוי להחיל את מוסד ההתיישנות המשפטית בעבודת ועדת האתיקה של מקצוע טיפולי. מדובר במקצוע המבוסס על קשרי אמון ייחודיים בין איש המקצוע ובין הלקוח, הדורשים מאנשי הטיפול התנהלות מקצועית בעלת גישה אתית עמוקה וטוהר־מידות גבוה. בפסיכולוגיה, הפרופסיה […]

דילוג לתוכן