רות פלאטו-שנער – לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות

רות פלאטו-שנער – לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות. במאמר זה נבחן את הפרדיגמות ההגנתיות השונות הקיימות בדין הנוהג בדיני השטרות, נציע את הפרדיגמה הראויה לדעתנו, ונבחן אם ובאילו מקרים קיימות הצדקות ערכיות לסטייה מהפרדיגמה האמורה ולביכור אחרות על פניה. קביעת הפרדיגמה הראויה מחייבת דיון בטענות ההגנה השונות לגופן, ואת פיתוחן ושקילתן, הן מבחינה […]

דילוג לתוכן