רות פלאטו-שנער – לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות

  • ראשי
  • פוסטים
  • רות פלאטו-שנער – לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות
מאמר מאת: רות פלאטו-שנער

רות פלאטו-שנער – לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות.

במאמר זה נבחן את הפרדיגמות ההגנתיות השונות הקיימות בדין הנוהג בדיני השטרות, נציע את הפרדיגמה הראויה לדעתנו, ונבחן אם ובאילו מקרים קיימות הצדקות ערכיות לסטייה מהפרדיגמה האמורה ולביכור אחרות על פניה. קביעת הפרדיגמה הראויה מחייבת דיון בטענות ההגנה השונות לגופן, ואת פיתוחן ושקילתן, הן מבחינה מהותית-ערכית והן לנוכח השאיפה להכללתן במסגרת מודל הומוגני. מסקנת המאמר תהיה שעל מנת לבסס מודל רציונלי של הגנות בדיני השטרות, יש לבצע רפורמה מהותית בחלק מטענות ההגנה.

דילוג לתוכן