ד"ר מאיר מינרבי – מוסד הבעלות במשפט הרומי

מאמר מאת: ד"ר מאיר מינרבי

ד"ר מאיר מינרבי – מוסד הבעלות משפט הרומי

הבעלות איננה יכולה להיות של שניים במלואה. כלל זה, שנקבע על-ידי Celsus הבן ומצוטט על-ידי Ulpianus בספר 28 של חיבורו Ad Edictum, משקף נאמנה את תפיסת המשפט הרומי של מוסד הבעלות. אם כי המשפטנים הרומיים לא הגדירו מה היא הבעלות, ניתן להבין מהמקורות כי היא השליטה הכללית והרחבה ביותר של האדם על נכס; לשום זכות קניינית אחרת אין תוכן כל כך רחב. נהפוך הוא – כל זכות קניינית אחרת מניחה שהנכס נמצא כבר בבעלות מישהו אחר ונתפסת רק כסייג לבעלות הזולת.

דילוג לתוכן