ד"ר ארנה בן־נפתלי – אנשי המשפט של אונורה דומייה

מאמר מאת: ד"ר ארנה בן־נפתלי

ד"ר ארנה בן־נפתלי – אנשי המשפט של אונורה דומייה

האמנות היא, בין היתר, סוג של רטוריקה חברתית: הסמכות הפוליטית, האליטות החברתיות והמקצועיות, כולן זקוקות למסגרת תרבותית בתוכה הן מגדירות את עצמן ומבטאות את העקרונות עליהם בנוי כוחן. במסגרת תרבותית זו באות לידי ביטוי, כמובן , גם האופוזיציה הפוליטית והביקורת החברתית. במובן זה, האמנות עשויה לשקף את יחסי הכוחות בין האידאולוגיה הרשמית לבין הפרספציה הפופולרית באופן בהיר וממצה יותר מזה שנמצא במסמכים ארכיוניים ובכתבי יד מלומדים.

דילוג לתוכן