ד"ר ארנה בן־נפתלי – תורת המשפט ביצירותיו של הצייר גוסטב קלימט

  • ראשי
  • פוסטים
  • ד"ר ארנה בן־נפתלי – תורת המשפט ביצירותיו של הצייר גוסטב קלימט
מאמר מאת: ד"ר ארנה בן־נפתלי

ד"ר ארנה בן־נפתלי – תורת המשפט ביצירותיו של הצייר גוסטב קלימט

תפיסתה של חברה נתונה את המשפט ומערכת הצדק בכללותה מוצאת את ביטויה המובהק בחוקים ובכללים הנוהגים בה, אך אינה מתמצה בהם. עולם התרבות האנושית, על שלל הבעותיו היצירתיות, נמשך מקדמא דנא אל עולמו של המשפט. משיכה זו, שיש בה מן האהבה ומן השנאה, מקורה בכך שהן המשפט והן תחומי היצירה האחרים עוסקים בנושאים המכוננים את החברה ומבטאים את ערכיה הקיימים והרצויים, אלא שהם עושים זאת מנקודות מוצא שונות. תפיסתו של המשפטן את מושגי היסוד של "אדם", "חברה", "צדק", "אמת", "כוונה" וכיוצא באלה, אינה תמיד עולה בקנה אחד עם תפיסתו של היוצר והאמן, ויש שהיא סותרת אותה. מדור זה מתכוון להפגיש את המשפטן עם אותן תפיסות אחרות, ובדרך זו לאפשר לו להרהר באפשרויותיו של עולם המשפט כמו גם מגבלותיו.

דילוג לתוכן