ד"ר דן ביין – "מחיר" תכנון מס שנכשל

מאמר מאת: ד"ר דן ביין

ד"ר דן ביין – "מחיר" תכנון מס שנכשל

רשימה זו מבוססת על הרצאה שד"ר דן ביין נשא בכנס רואי החשבון בישראל שנערך בטבריה ביום 21.2.92.

השאלה של האבחנה בין "הימנעות ממס" הנחשבת לגיטימית ו"השתמטות ממס" הנחשבת כפסולה, נידונה בהרחבה בפסיקה ובספרות הן במישור העקרוני והן במישור הקונקרטי יותר של יצירת מבחנים לעניין השימוש בסמכות לסווג מחדש של עסקאות הניתנות לרשויות המס בחוקי המס השונים.

דילוג לתוכן