רויטל ירחי – חוזים אחידים למכירת דירות בידי קבלנים

מאמר מאת: רויטל ירחי

משרד השיכון נוהג לחייב את קבלני הבניה הקשורים עמו לאשר את החוזים האחידים שהם כורתים עם רוכשי הדירות בבית הדין לחוזים אחידים. לאור פניות רבות קבע בית הדין מספר לא מבוטל של הלכות, אשר חלק מהן זכו גם לבדיקת בית המשפט העליון. כך יצא, שלאחרונה חברו שתי תופעות: האחת, מספר ניכר של הלכות עקביות בנושא זה נקבעו בידי בתי המשפט ובידי בתי הדין לחוזים אחידים, והשניה, שלאור נסיבות השעה, מספר חברות הבניה הקשורות עם משרד השיכון הוא גדול מאוד.

דילוג לתוכן