ד"ר מאיר חת – הסדרת עסקי חיתום של ניירות ערך בישראל

מאמר מאת: ד"ר מאיר חת

שוק ניירות הערך הישראלי כבר עבר שני מחזורים של גיאות מרקיעה שאחריה בא שפל עמוק, והגאות האחרונה בשוק ההנפקות היתה מלווה בתופעות שליליות לא מעטות. התנאי היסודי להבטחת התפתחותו התקינה של שוק ניירות הערך לטווח ארוך הוא הסדרת עסקי החיתום בחוק.

דילוג לתוכן