יורם רבין – "החוקה החיה" – החוקה האמריקנית בין עבר להווה

  • ראשי
  • פוסטים
  • יורם רבין – "החוקה החיה" – החוקה האמריקנית בין עבר להווה
מאמר מאת: יורם רבין

יורם רבין – "החוקה החיה" – החוקה האמריקנית בין עבר להווה

"החוקה החיה" – אחד הכינויים לחוקה האמריקנית – אינה מסמך תאורטי בלבד, אלא מסגרת לחיים משותפים, גורם מלכד, של קבוצות שונות בחברה האמריקנית בימים עברו וגם כיום. בנוסף, החוקה האמריקנית הנה החוקה הוותיקה בעולם, והיחידה אשר נמצאת בשימוש רצוף מן המאה השמונה־עשרה ועד היום. שני ספרים שראו אור לאחרונה עוסקים בחוקה האמריקנית משתי נקודות מבט שונות על ציר הזמן: הראשון, הפדרליסט הוא קובץ מאמרים שנכתבו לפני יותר ממאתיים שנים כחלק מן הוויכוח שקדם לכינון החוקה של ארצות־הברית, שהתקיים בשנים 1787–1788. השני, הדמוקרטיה האמריקנית – הממשי, המדומה והכוזב הוא אסופת מאמרים מהעת הזו בעריכתו של פרופ׳ א׳ גוטפלד, פרי עטם של חוקרים מישראל בני זמננו. קריאה בשני הספרים מהווה ניסיון מענין לעמוד על התקוות והמיתוסים שנקשרו בשמה של החוקה האמריקנית בעבר לבין הפעלתה הלכה למעשה בסבך העתים ובעת הזו.

דילוג לתוכן