אליקים רובינשטיין – על הרפואה ועולם המשפט בישראל

מאמר מאת: אליקים רובינשטיין

אליקים רובינשטיין – על הרפואה ועולם המשפט בישראל

לבתי המשפט חלק לא מבוטל בתמורות שחלו בגישה המשפטית לבריאות בחמישים ושלוש שנותיה של המדינה. ההלכה הפסוקה הניבה לא מעט חידושים בעלי חשיבות רבה בתחום הרפואה והמשפט, עליהם מדבר מאמר זה.

דילוג לתוכן