אברהם וינרוט – חסינות של גופים דו-מהותיים מפני תביעות

  • ראשי
  • פוסטים
  • אברהם וינרוט – חסינות של גופים דו-מהותיים מפני תביעות
מאמר מאת: אברהם וינרוט

אברהם וינרוט – חסינות של גופים דו-מהותיים מפני תביעות

קיימת בפסיקה מגמה ברורה להעלות את הרף הנורמטיבי ולהחיל חובות מן המשפט הציבורי על גופים פרטיים המוגדרים כגופים דו-מהותיים עקב סמכויות שלטוניות המופקדות בידיהם. האם לא נכון יותר בהקשר זה לראות בהענקת חסינות מפני תביעות לגוף שכזה, ואת העלאת הרף הנורמטיבי- בגדר תרתי דסתרי- כך שאף אם הגוף הדו-מהותי ייהנה מזכויות שונות המוקנות לגופים ציבוריים, אין מקום להעניק לו חסינות מפני תביעה נזיקית מקום שבו הוא הפר את חובותיו כלפי הפרט. המאמר בוחן שאלה זו לאור המגמות השונות הקיימות בפסיקה הן לגבי חסינות המדינה עצמה , והן בנוגע לגופים דו-מהותיים.

דילוג לתוכן